Clubblad


Het Boys Nieuws was jarenlang het officiële huisorgaan van v.v. Beuningse Boys. In november 1974 verscheen het eerste Boys Nieuws. Met de vereniging is het clubblad ook gegroeid en wel tot een oplage van 1.000 exemplaren. Het clubblad verschijnt vijf maal per seizoen. De eerste uitgave van het seizoen is een presentatie/bewaarnummer met daarin alle clubinformatie van belang voor de leden. Overigens is al deze info ook op deze website te vinden . Ook zijn er speciale edities verschenen met jubilea.
 
Het belangrijkste doel van het clubblad is om allerlei clubinformatie te verstrekken aan in hoofdzaak de eigen leden. Daarnaast wil het clubblad een visitekaartje van de club zijn. Kortom wil het Boys Nieuws een clubblad zijn met een mooie vormgeving en een degelijke inhoud.
In het seizoen 2011-2012 is het blad veranderd in het Boys Magazine. Een glossy uitgave in A4 formaat van 40 pagina's. Het nieuwe blad is geheel in full-colour uitgevoerd en is veel overzichtelijker geworden om te lezen.

Hoofdredacteur: Erik Huiskamp (Tel. 024-6779497)
De huidige redactieleden zijn: Leonard Holtzer, Ton Hijmans en Erik Huiskamp. Karin Caris schrijft regelmatig artikelen voor het blad. Verder ook altijd de laatste berichten van het bestuur.

Redactie-adres: e.huiskamp25@upcmail.nl
 
Om het clubblad te realiseren zijn er advertenties in het clubblad opgenomen. De redactie bemoeit zich niet met het adverteren in het clubblad. Het beheer van de advertenties ligt in handen van de Stichting VoetbalPromotie Beuningen.
 
Verschijningsdata: 5x per jaar (oktober, december, februari, april en juni).
 
Het staat iedereen vrij artikelen aan te leveren voor in het clubblad. De redactie besluit over de plaatsing van aangeboden artikelen en/of foto’s in het clubblad. Zij kan dergelijke bijdrages ter wille van de leesbaarheid of in verband met de beschikbare ruimte herschrijven of inkorten. Ook kunnen artikelen worden geweigerd vanwege een grievend/beledigend karakter of anderszins slecht stuk. Dit zoveel mogelijk in overleg met de auteur(s). Bij deze overwegingen dient het clubbelang voorop te staan.
 
Het clubblad wordt bezorgd door vrijwilligers. Erik Huiskamp coördineert dit namens de redactie. Voor klachten over de bezorging kunt u met hem contact opnemen via telefoonnummer 024-6779497 of via het mailadres van het clubblad.
 
Erik Huiskamp
Hoofdredacteur Boys Nieuws