Lid worden / afmelden

AANMELDEN


Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze vereniging!

Om lid te worden, download je het aanmeldingsformulier waarna je het in kunt vullen. Na het volledig invullen van het formulier (2 pagina's) kun je het formulier naar het volgende emailadres mailen: ledenadministratie@beuningseboys.nl of persoonlijk afgeven
bij onze ledenadministrateur:

Renate de Groot - Herbergier 10 - 6641 DV Beuningen 


Download aanmeldingsformulier: >>klik hier<<

Informatie voor nieuwe leden

Na inschrijving wordt een speler op de wachtlijst geplaatst. Vanuit deze wachtlijst kan een speler gedurende het gehele seizoen aan een bestaand team van zijn of haar leeftijdscategorie worden toegevoegd als er ruimte in een team is. De coördinator van de leeftijdscategorie regelt dit. Na indeling in een team ontvangt de speler vanaf 10 jaar een spelerspasformulier van de leider dat met pasfoto bij de leider wordt ingeleverd. Hierna ontvangt de speler een KNVB pasje dat nodig is om aan de competitie deel te kunnen nemen.

In het kalenderjaar waarin een speler 6 jaar wordt, kan hij of zij worden ingedeeld in een team. Bij voldoende spelers in één leeftijdscategorie, zal een nieuw team geformeerd worden door de coördinator van de leeftijdscategorie. Nieuwe teams starten na de zomer- of winterstop in ieder geval met trainen. Een nieuw team wordt ingedeeld in een competitie na overleg met de KNVB.

AFMELDEN


o   Opzeggen kan schriftelijk via de mail naar ledenadministratie@beuningseboys.nl of secretaris@beuningseboys.nl vóór 15 juni;
o   Opzeggen van 15 juni t/m 30 juni levert een boete op van € 50,00;
o   Als je twijfelt of je lid blijft om welke reden dan ook (verhuizing, studie e.d.), meld je dan af vóór 15 juni; aanmelden kan altijd weer;
o   Sta je m.i.v. 1 juli als lid genoteerd, dan betaal je net als alle andere leden de volle contributie. 

STOPPEN MET SPELEN MAAR TOCH LID WILLEN BLIJVEN


Ook dat kan natuurlijk. Het is dan wel handig om even contact op te nemen met de secretaris van de club. Deze kan u de benodigde informatie geven. De secretaris is bereikbaar op:
E  secretaris@beuningseboys.nl of 06 - 25 51 22 41