Technische commissie


Vanaf het seizoen 2015-2016 is de Technische Commissie heringericht.  In het nieuwe beleidsplan "Ruimte voor alle talenten", is, onder regie van het bestuur, beschreven wat de doelstelling is voor de toekomst van zowel jeugd als senioren en welke functies, taken en bevoegdheden onder deze commissie vallen. Dit in nauwe samenwerking met betrokken TC- leden.
Mochten er vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden met Henri van der Eijk of Joris Joosen via onderstaand emailadres.

De volgende taakverdeling is gemaakt binnen de Commissie:

Functie/Doelgroep       Naam                                           Emailadres Tel.nummer 
 Voorzitter  Henri van der Eijk (kand. Vz)      vzTC@beuningseboys.nl                                           
 Secretaris  Joris Joosen  tc@beuningseboys.nl  
 Sel. 1|2, JO19 1-2  Vacant    
 JO17-1 en 2  Edwin van Geffen    06-53212061
 JO15-1 en 2  Raymond van Geffen    06-46388189
 JO13-1 en 2  Raymond van Geffen    06-46388189
 JO11-1 en 2  Raymond van Geffen    06-46388189
 JO10-1 en 2  Jerry van de Logt    j.vandelogt@gmail.com
 JO9-1 en 2  Jerry van de Logt    j.vandelogt@gmail.com
 JO8-1 en 2  Jerry van de Logt    j.vandelogt@gmail.com
 MO11-19|Vrouwen  Rob Kroesen    06-28923648
 Trainer-Coach  Rob Bouwman    06-55107438