Contributie en beleid

 

v.v. Beuningse Boys
 
 
 
 
 
2017-2018:
 
- Senioren
 
€  214,00
 
- Senioren selectie, 40+ team en 7 x 7
 
€  120,00
 
- Junioren: A, B en C-jeugd
 
€  170,00
 
- Pupillen: D, E en F-jeugd
 
€  149,00
 
- Mini’s
 
€    85,00
 
- Futsal
 
€  169,00

- Futsal en senioren veld
 
* Leiders en/of trainers die zelf voetballen betalen voor henzelf de helft t.w.:
 
- voor Senioren
 
€  383,00
 
 
 
 
€  120,00
 
- voor Senioren (selectie)
 
€    73,00
 
- voor Junioren
 
€    98,00
- voor Futsal €    94,00
 
- Bijzonder lidmaatschap (donateurs plus-pakket)
- Bijzonder lidmaatschap (donateurs min-pakket)
 
€    58,00
€    27,00
 
* Gezinnen waarin drie of meer personen voetballen krijgen een gezinskorting van
 
* Opzeggen lidmaatschap tussen 16 juni en 1 juli

* Betalingsmogelijkheden:
 €    93,00 per gezin.

€    50,00
 

 
1) per seizoen d.m.v. een overboeking (hiervoor ontvangt u een jaarnota per post of per email);
2) automatische incasso in 4 termijnen t.w. per 1 augustus, 1 oktober, 1 december en 1 februari (u ontvangt geen factuur). "De contributiebedragen van de senioren en junioren is inclusief € 6,00 voor 2 loten van de Grote Clubactie (zoals bepaald in de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2011)"
 
Wilt u met het betalen van de contributie overstappen van een jaarnota naar 4x een automatische incasso, kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar ledenadministratie@beuningseboys.nl
 
Beuningen, juni 2017 
Arno Daals
Penningmeester v.v. Beuningse Boys


Korting op de contributie
 
Contributie
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Er wordt in 2 situaties automatisch korting op de contributie gegeven.
-       Trainers en leiders van een team ontvangen 50% korting op hun eigen contributie (Max. 2 pers. per team).
-       Als in een gezin tenminste 3 spelende leden zijn ontvangt het gezin gezinskorting.
 
Contributie reservespeler
-      Spelers die als zgn. reservespeler zijn toegevoegd betalen bij de start van de competitie de volledige contributie. Als zij niet meer dan 5 wedstrijden hebben ingevallen kan de leider van het team na afloop van de competitie een verzoek bij de ledenadministratie indienen voor korting op de contributie voor betreffende speler.  Het verzoek kan alleen ingediend worden onder overleggen van het aantal gespeelde wedstrijden.
 
In welke omstandigheden kom je daarnaast in aanmerking voor korting?
-       Er zijn 3 redenen om voor een contributievermindering in aanmerking te komen. Om medische redenen, werksituatie of stage kan een speler tenminste een half seizoen aaneengesloten niet trainen en voetballen. Werkwijze:
-       Een speler die om 1 van deze redenen niet kan trainen en voetballen geeft dit door aan de leider.
-      De leider mailt de situatie met voorstel voor korting op de contributie door aan ledenadministratie@beuningseboys.nl
-       Het voorstel wordt voorgelegd aan de penningmeester. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de speler het teveel betaalde retour of als de contributie nog niet is betaald ontvangt de speler bericht over het alsnog te betalen bedrag.
-      De leider wordt via de mail over de situatie geïnformeerd door de ledenadministratie.
Berekenen korting:
-       Bij een afwezigheid van een half tot een heel seizoen wordt de contributiekorting als volgt berekend: de speler betaalt de helft van de normale contributie.
 
Contributie bij opzeggen lidmaatschap om medische redenen:
-       Als voor 30 september blijkt dat een speler om medische redenen zijn lidmaatschap moet opzeggen betaalt hij geen contributie.
-       Als tussen 1 oktober en 1 januari blijkt dat een speler om medische redenen zijn lidmaatschap moet
opzeggen betaalt hij de helft van de contributie.
-       Als na 1 januari blijkt dat een speler om medische redenen zijn lidmaatschap moet opzeggen betaalt hij de volledige contributie.
 
Contributie bij afmelding gedurende het seizoen:
Als een lid zich afmeld tijdens het seizoen betaalt hij/zij de volledige contributie. Ook als er sprake is van een overschrijving gedurende het seizoen wordt de volledige contributie in rekening gebracht.
 
Steunend lidmaatschap:
-       Het steunend lidmaatschap is voor niet spelende leden die de club financieel willen steunen.
 
Maatregelen bij achterstand cq niet betalen contributie
-      Het lid met achterstand (zowel bij jaarnota als aut. incasso) krijgt allereerst een herinnering en vervolgens een aanmaning. Bij een aanmaning worden € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Is er per 1 februari van het nieuwe jaar niet betaald of achterstand, zal de digitale spelerspas ingetrokken worden en zal het lid geroyeerd worden. De geroyeerde speler kan weer beginnen nadat hij de achterstand heeft betaald. Begint betreffende speler weer in een nieuw seizoen zal eerst de achterstand plus de nieuwe jaarcontributie betaald dienen te worden. Op het moment van royement zal de leider geïnformeerd worden.