Scouting - Beuningse Boys

Scouting

Scouting

Interne scouting staat weer op de kaart!

Een paar weken terug heeft de TC gevraagd aan een aantal enthousiaste bekenden van de club of er animo is om een werkgroep te starten met als doelstelling: Opzetten van en uitvoering geven aan scout beleid.

Allereerst is het goed stil te staan bij de vraag: Waarom willen we eigenlijk scouten? Natuurlijk is het leuk om naar spelers te kijken, maar uiteindelijk moet het ook toegevoegde waarde hebben voor de vereniging, het team, de trainer en vooral ook de speler. We streven naar een zo goed mogelijk eerste elftal en daarbij zijn we voornamelijk afhankelijk van een kwalitatief goede doorstroom van jeugdspelers. Daarom bestaan er selectieteams in de onder- en bovenbouw om de ontwikkeling van de spelers zo goed mogelijk te faciliteren. We zijn ons er van bewust dat er binnen onze vereniging mogelijk potentiele spelers zijn, die nu al selectiewaardig zijn, of met wat specifieke aandacht en ontwikkeling selectiewaardig kunnen zijn, maar nog niet als zodanig herkend en erkend zijn. Daar ligt onze uitdaging dan ook!

En eigenlijk zijn we die avond al enthousiast begonnen aan deze opdracht. Samen zijn meerdere actiepunten bepaald, om snel een paar goede slagen te maken. En zo volgden er meerdere middagen en avonden om de actiepunten nader uit te werken. Zo hebben we een beoordelingsformulier gemaakt op basis van uitgangspunten van de KNVB met uiteraard een lokaal Beunings sausje er over heen. Deze is er zowel voor de 6x6 vorm (onderbouw) en 11x11 vorm (bovenbouw). Verder hebben we ook al gezamenlijk met alle scouts voor het eerst een viertal spelers van één team op basis van dit formulier beoordeeld. En vooral ook doorgepraat over hoe we tot een bepaalde beoordeling kwamen. Hierdoor hebben we er voor gezorgd dat we allen qua beoordeling op één lijn liggen en dat deze zo objectief mogelijk ingevuld kan worden in de toekomst.

Verder zijn er we ook in geslaagd een database op te zetten met daarin alle stamgegevens van de spelers van de onderbouw en bovenbouw. Dit gaat enorm helpen bij het indelen van spelers in teams voor het volgende seizoen. Daarnaast is in deze database direct zichtbaar of spelers wel/niet goed ingedeeld zijn op leeftijd. Ook is het mogelijk een doorkijk te maken voor de komende jaren, waardoor je ook voorbereid kunt zijn op toekomstige indelingen, eventuele maatregelen kunt nemen en eventueel plannen kunt maken. Deze database zal tevens gevuld worden met de criteria van de beoordelingsfomulieren en zodra er een beoordeling gemaakt is, wordt dit naar de database overgezet, waardoor we een heel waardevolle informatiebron gaan creëren.

We zijn nu op het punt aangekomen dat we echt gaan beginnen met scouten en we gaan in opdracht van de TC prioriteit geven aan de jo13 t/m jo19. De onderbouw is namelijk al behoorlijk goed in kaart gebracht door middel van de nieuwe trainingsopzet op woensdagmiddag, maar ook hier hebben we het voornemen om volgend seizoen de wedstrijden te gaan bezoeken.

Maar first things first… De trainers van de jo13 t/m jo19 zullen binnenkort benaderd worden door een van de scouts om samen door het beoordelingsformulier te gaan en deze door te trainer in te laten vullen voor hun potentials. Immers zijn we ook heel erg benieuwd naar de mening van de trainers. Kort daaropvolgend gaan we zelfstandig de spelers scouten en evalueren we vervolgens weer samen met de trainers om zo tot een goed, objectief en gezamenlijk beeld te komen.

Wij hebben er in ieder geval zin in en kunnen niet wachten tot we de eerste wedstrijden kunnen gaan scouten! Wij rekenen en vertrouwen op een ieders begrip en medewerking in deze!

Mochten jullie vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben aangaande dit onderwerp, aarzel dan niet en stuur een mail naar scouting@beuningseboys.nl en indien gewenst zullen wij hierop reageren.

Namens de werkgroep een hartelijke en sportieve groet,

Harm van Gruythuisen / Patrick Mulders / Edwin de Waal / Emiel van Gemert / Errol Tzanaravali / Harm van Bon / Philip Oomen / Pim van Wijk

26 februari 2019

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!