Concept teamindeling 2019-2020 Jeugd Beuningse Boys

Beste spelers/speelsters en ouders/verzorgers,

In bijgaande bestanden is de indeling van de competitieteams voor volgend jaar zichtbaar. De selectieteams zijn ingedeeld door de Technische Commissie, de overige teams door de Jeugdcommissie (JC). Voor de JO15, JO17 en JO19 geldt dat er een aantal teams zijn met een minimum aantal spelers. Hier is voor gekozen om iedereen te kunnen laten voetballen. Mochten er tijdens de zomer nog wijzigingen komen, dan bestaat de kans dat deze categorieën mogelijk (deels) opnieuw ingedeeld moeten worden om iedereen te kunnen laten spelen. In dat geval zullen de betreffende teams geïnformeerd worden.

Zoveel als mogelijk zijn namen van trainers/leiders opgenomen. Diegenen die zich daar nu al toe bereid hebben verklaard, grote dank! Daar waar nog geen leider of trainer is vermeld zijn TC en/of JC bezig om mensen te benaderen. Uiteraard staan we ook open voor spontane aanmeldingen. Uitgangspunt is nog steeds dat niet-selectieteams niet worden voorzien van een trainer van de club, zij het dat dit jaar meer dan eerdere jaren wordt getracht om – in ieder geval in een deel van de onderbouw- daar wel in te voorzien. We hopen dit in de komende jaren uit te bouwen.

Het sportpark van de Beuningse Boys is gesloten van 29 juni tot en met 19 augustus!

Trainers en leiders zullen in de loop van de maand augustus contact zoeken en de (ouders van) spelers voorzien van informatie over het volgend seizoen. Daarbij zal bekend worden gemaakt op welke dagen de teams vanaf augustus trainen. Voor de JO/MO 8 t/m 12 geldt dat het zwaartepunt van de trainingen ook volgend jaar weer op de woensdagmiddag zal liggen. Het streven is om aanvullend daarop alle teams uit de onderbouw ook nog een trainingsmogelijkheid met het team aan te bieden.

Het eerste weekend waarin er wedstrijden worden gespeeld is het weekend van 31 augustus, dan begint de bekercompetitie, en hiervoor zijn alle teams ingeschreven. De (najaars)competitie begint op 21 september 2019.

Veel plezier volgend seizoen en een fijne vakantie toegewenst!

De Jeugd Commissie en de Technische Commissie

CONCEPT TEAMINDELING 2019 - 2020 JEUGD