TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 19-20/TRAININGEN

Beste spelers, ouders, trainers en leiders,

Ten behoeve van de trainingen is een veldindeling gemaakt welke hierbij wordt gepubliceerd. Er is ook een alternatief als i.v.m. het weer van (gras) veld 5 geen gebruik kan worden gemaakt.

Bij het indelen is een aantal uitgangspunten gekozen. Voor alle teams bestaat de mogelijkheid om 2 keer per week te trainen; minimaal één uur per keer.

Voor de teams JO8 t/m JO12 en MO11 geldt dat het zwaartepunt, net als vorig jaar, op de gezamenlijke woensdagmiddagtraining ligt. Daar worden alle spelers ook verwacht.

De eerste gezamenlijke woensdagmiddag training is gestart op 21 augustus; voorlopig wordt ingezet op dezelfde tijden als vorig jaar. Daarnaast heeft elk team in deze leeftijdscategorieën ook een mogelijkheid gekregen met het eigen team te trainen.

Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen zoals ze bekend waren; het is in verreweg de meeste gevallen gelukt om daar gehoor aan te geven.

Het tijdstip van 21.30 uur is het uiterste tijdstip voor training voor jeugdteams.

Er is in beginsel geen mogelijkheid meer om te schuiven binnen dit schema; er zal geen wezenlijke verandering meer komen. Opmerkingen kunnen gemaakt worden bij de jeugdcoördinator van de leeftijdscategorie die het betreft en die zal het zo nodig binnen de jeugdcommissie bespreken.

Over de materialen ten behoeve van de trainingen zijn leiders/trainers apart geïnformeerd.

Een heel plezierig en sportief seizoen toegewenst,

De Jeugdcommissie

Trainingsschema 2019-2020 met veld 5

Trainingsschema 2019-2020 zonder veld 5 (bij slecht weer)