NIEUW TRAININGSSCHEMA START NIEUW SEIZOEN/TRAININGEN

Beste spelers, ouders, trainers en leiders,

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur; iedereen staat ongetwijfeld weer te popelen om te gaan voetballen. Vanaf 19 augustus kan er weer getraind worden; zaterdag 31 augustus beginnen de bekerwedstrijden, vanaf 21 september start de competitie.

Ten behoeve van de trainingen is een veldindeling gemaakt welke hierbij wordt gepubliceerd. Er zal ook nog worden voorzien in een alternatief als i.v.m. het weer van (gras) veld 5 geen gebruik kan worden gemaakt.

Bij het indelen is een aantal uitgangspunten gekozen. Voor alle teams bestaat de mogelijkheid om 2 keer per week te trainen; minimaal één uur per keer.

Voor de teams JO8 t/m JO12 en MO11 geldt dat het zwaartepunt, net als vorig jaar, op de gezamenlijke woensdagmiddagtraining ligt. Daar worden alle spelers ook verwacht.

De eerste gezamenlijke woensdagmiddag training is op 21 augustus; voorlopig wordt ingezet op dezelfde tijden als vorig jaar. Daarnaast heeft elk team in deze leeftijdscategorieën ook een mogelijkheid gekregen met het eigen team te trainen.

Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen zoals ze bekend waren; het is in verreweg de meeste gevallen gelukt om daar gehoor aan te geven.

Het tijdstip van 21.30 uur is het uiterste tijdstip voor training voor jeugdteams.

Er is in beginsel geen mogelijkheid meer om te schuiven binnen dit schema; er zal geen wezenlijke verandering meer komen. Er zijn slechts enkele lege tijdsvakken waar nog enige ruimte is. Opmerkingen kunnen gemaakt worden bij de jeugdcoördinator van de leeftijdscategorie die het betreft en die zal het zo nodig binnen de jeugdcommissie bespreken.

Over de materialen ten behoeve van de trainingen zijn leiders/trainers apart geïnformeerd.

Verder is er informatie beschikbaar voor die trainers en leiders die nog niet een volledig overzicht hebben van de spelers uit hun team. Zij kunnen zich daartoe wenden tot de coördinatoren van de verschillende leeftijden.

(Ouders van) spelers kunnen, voor zover dat nog niet is gebeurd dan uiterlijk eind deze week benaderd worden door de trainers/leiders van hun nieuwe teams.

Ten slotte wordt er ingezet op een aftrapbijeenkomst voor alle trainers en leiders van de jeugdteams in de loop van de maand september. Deze zal vermoedelijk plaats hebben op 17 september. Ook daarover volgt nadere informatie.

 

Een heel plezierig en sportief seizoen toegewenst,

De Jeugdcommissie

Trainingsschema 2019-2020 met veld 5

Trainingsschema 2019-2020 zonder veld 5 (bij slecht weer)