Coronavirus Brief 5

Kantine en sportpark gesloten tot 6 april

Geachte leden, vrijwilligers,

Het coronavirus zorgt op een snelle en zeer vervelende manier voor een stuk ontwrichting van het maatschappelijk leven. De overheid is druk om de juiste informatie te vergaren en ons deelgenoot daarvan te maken, welke keuze en besluiten  er genomen moeten worden met alle belangen die er spelen.
Dit alles is niet makkelijk en vraagt ook  verantwoordelijkheid van ons als burgers.

Men verzoekt eenieder zich zoveel mogelijk te onthouden van sociale contacten, werkgevers vragen dit ook en bieden mogelijkheden aan om vooral thuis te werken.

Beuningse Boys is met zijn leden de grootste sportvereniging in de gemeente, maatschappelijk zijn we breed vertegenwoordigd in onze gemeenschap in  de leeftijd van 4 tm 80 jaar.

Als bestuur vinden we dan ook dat, in navolging van het niet trainen en spelen van wedstrijden,  ook de kantine per direct wordt gesloten voor alle vergaderingen en bijeenkomsten, hiermee volgen we het advies  van de overheid om zo min mogelijk sociale contacten te faciliteren de komende weken.

Vooralsnog is dus zowel het sportpark, velden, als de kantine gesloten tot zondag 6 april.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn of als er een nieuw of gewijzigd  advies van de overheid is die invloed hebben op dit besluit zullen wij U zo snel mogelijk informeren.

Kees Broekman
Voorzitter