Beuningse Boys 75 jaar

Op 22 juli 1945 is v.v. Beuningse Boys opgericht, hetgeen betekent dat de vereniging in 2020 zijn 75-
jarig jubileum viert.
Binnen de vereniging is een jubileumcommissie opgericht die rondom dit jubileum de nodige
festiviteiten gaat organiseren.
Ondanks de bijzondere situatie waarin we nu met z’n allen verkeren, gaan de voorbereidingen voor dit
jubileum door.
Binnen de vereniging worden al ideeën geopperd die in het kader van jubileum georganiseerd kunnen
worden.
Hierbij dient wel aangetekend te worden dat ideeën voor het jubileum via de jubileumcommissie
dienen te lopen.
Contactpersoon vanuit het bestuur is Vincent Tromp.
Ideeën en suggesties kunnen bij hem aangeleverd worden.
E-mail v.tromp@xs4all.nl