Dames- en meisjesvoetbal

Wereldwijd voetballen er ongeveer 45 miljoen meisjes en vrouwen. Voetbal is daarmee één van de grootste sporten voor meisjes en vrouwen. Ook in Gelderland zit het meiden- en damesvoetbal in de lift. Vooral bij de jongere meisjes is voetbal de laatste jaren bijzonder populair geworden.Het meidenvoetbal is ook binnen onze vereniging een sterk groeiende tak. Om deze tak stevig te verankeren binnen de vereniging worden er activiteiten ondernomen.

Voor het aanmeldingsformulier gebruikt u deze link.

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van het aanbod zodat de meiden en dames dezelfde kansen op ontwikkeling krijgen als de jongens -en heren. Het plezier staat voorop, maar we willen ook de meisjes  zoveel als mogelijk de kans geven op (hun) niveau te laten spelen. 
De vereniging streeft er ook naar het damesteam, Vr 1, op een hoger niveau te krijgen. Gedurende het lopende seizoen zijn daarin al enkele belangrijke stappen gezet.

Op dit moment beschikken we over een MO 11-1, MO 13-1, MO 15-1, MO 15-2, MO 17-1, MO 19-1 en een Vr 1.

Norma Leeflang is de jeugdcoördinator voor het meidenvoetbal. Zij is te bereiken op: 024-6778575 of via de mail: b.leeflang2@chello.nl
Rob Kroesen neemt zitting in de Technische Commissie namens het meiden -en damesvoetbal. Hij is bereikbaar via het volgende mailadres: r.kroesen2@chello.nl
Voor meer informatie over Vrouwen 1 kunt u zich wenden tot Marcel Nillissen (Trainer Vr1), mailadres: marcelnillissen@outlook.com