Technische commissie


Vanaf het seizoen 2015-2016 is de Technische Commissie heringericht.  In het nieuwe beleidsplan "Ruimte voor alle talenten", is, onder regie van het bestuur, beschreven wat de doelstelling is voor de toekomst van zowel jeugd als senioren en welke functies, taken en bevoegdheden onder deze commissie vallen. Dit in nauwe samenwerking met betrokken TC- leden.
Mochten er vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden met Henri van der Eijk via onderstaand emailadres.

De volgende taakverdeling is gemaakt binnen de Commissie:

Functie/Doelgroep       Naam                                           Emailadres Tel.nummer 
 Voorzitter  Henri van der Eijk (Vz)      vzTC@beuningseboys.nl                                           
 Secretaris  vacant    
 Sel. 1|2, JO19 1-2  Raymond van Ewijk
r.ewijk@kpnmail.nl
 
 JO17-1 en 2  Björn Gerrits b.gerrits47@hotmail.com  
 JO15-1 en 2  Björn Gerrits b.gerrits47@hotmail.com  
 JO13-1 en 2  Björn Gerrits b.gerrits47@hotmail.com  
 JO12 en JO11  Patrick Mulders patmulders@gmail.com  
 JO8, JO9, JO10, mini  Harm van Gruythuisen harmvg@hotmail.com  
   Han Kamps hankamps@hotmail.com  
MO11-19|Vrouwen Vacant    
 Scouting   scouting@beuningseboys.nl