Stichting Parkbeheer Beuningse Boys


STICHTING PARKBEHEER BEUNINGSE BOYS
(stichtingparkbeheer@beuningseboys.nl)

Wat doet de Stichting Parkbeheer Beuningse Boys?
De stichting is opgericht in verband met de verhuizing van voetbalvereniging Beuningse Boys naar het nieuwe park, de Ooigraaf. Via de stichting werd het mogelijk voor de gemeente Beuningen om de BTW op de aanleg van het park terug te vorderen. Nu worden door de stichting de kosten betaald die nodig zijn voor de instandhouding van het park. Denk hierbij aan de kosten voor energie, gas , water, onderhoud aan de technische installatie, onderhoud van de velden, het aanschaffen van trainingsmateriaal en al het overige wat met het onderhoud van het park te maken heeft.
Waarom doen we dit?
De meeste rekeningen die de Stichting ontvangt zijn belast met 21% BTW.  De Stichting kan deze BTW terug vorderen bij de fiscus. Dit kan Beuningse Boys niet. De Stichting brengt dan op haar beurt deze kosten als ‘Gebruikervergoeding’ weer in rekening bij de Beuningse Boys. Over deze Gebruikersvergoeding rekent de Stichting 6% BTW. Zie hier het voordeel. Grofweg scheelt het Beuningse Boys dit dus uiteindelijk ca. 15%.  Dit is fiscaal toegestaan in het kader van ‘het gelegenheid geven tot sportbeoefening’. De ‘Gebruikersvergoeding’ die de vereniging betaald is een soort all-in huur.
Wie zitten in het bestuur?
Bertil Bruisten is voorzitter en heeft als aandachtsgebied het gebouw. Gerrie Peer is algemeen bestuurslid en Sander Schiks is de penningmeester. We vergaderen vier keer per jaar waarvan twee keer in combinatie met een afvaardiging van het bestuur van Beuningse Boys (de voorzitter, de penningmeester en het bestuurslid Parkbeheer).
Wat is het doel van de Stichting?
Het exploiteren en beheren van Sportpark de Ooigraaf, teneinde daarmee tevens de voetbalsport en sportbeoefening in het algemeen te ondersteunen en te bevorderen in Beuningen. De Stichting heeft geen winstdoelstelling en is er ten behoeve van de club.
Wat is de grootste uitdaging op dit moment ?
We zien op dit moment dat de vereniging weinig eigen vermogen heeft. Voor de verhuizing zijn er investeringen gedaan en kosten gemaakt. Hiervoor is  een lening afgesloten. Deze zal ook afbetaald moeten worden. Het is moeilijk een buffer op te bouwen. Tegenvallers zoals een kapotte maaimachine of extra kosten voor aanschaf voor ballen hebben direct invloed op de begroting. De Stichting heeft als inkomen de gebruikersvergoeding van Beuningse Boys, subsidies en sponsorbijdragen. Hiervan moet de club draaiende gehouden worden. We kunnen dus niet zomaar alle uitgaven doen. Er zal ook op de portemonnee gelet moeten worden.
Zijn er nog wensen?
We zouden graag nog wat meer inkomsten hebben uit de verhuur van de accommodatie. Overdag wordt een groot deel van het park en clubgebouw niet gebruikt. We hebben momenteel een meerjarig contract met de Sint Maartenskliniek, het koor Genoot oefent er en er worden af en toe al vergaderingen gehouden. Dit zijn allemaal zaken die positief bijdragen aan  de exploitatie van het park de Ooigraaf..
En natuurlijk zou het mooi zijn als de tribune gebouwd zou kunnen worden. Dit zal echter nog wel even op zich laten wachten.
 
Met dit schrijven proberen we inzicht te geven in de relatie tussen de Stichting Parkbeheer Beuningse Boys en voetbalvereniging Beuningse Boys. Mochten er vragen zijn of heeft u suggesties dan kunt u ons altijd benaderen.