Velden, gebouwen, materialen


Onder deze functie die nu geleid gaat worden door bestuurslid Kees Broekman vallen de velden, de gebouwen en de materialen. Voor de uitgifte en inname van de materialen voor de trainingen zijn op alle avonden vrijwilligers aanwezig die de trainingsmaterialen ook onderhouden en dat betekent dat alle trainers/leiders hun spelers/speelsters ook aansporen om netjes met alle materialen van onze club omgaan!.
Voor het onderhoud van de velden, het gebouw en de materialen is een groep vrijwilligers dagelijks bezig. De coördinator van deze groep is Hennie Jeukens.

Om deze vrijwilligers het werk enigszins mogelijk te maken, verzoekt het bestuur met klem om de medewerking van alle leden. Zeker voor de leiders van onze teams is daarbij een belangrijke taak weggelegd. Zorg ervoor dat jouw team de kleedkamer schoon achterlaat, controleer dit en ga dus als laatste naar buiten. Dit geldt natuurlijk voor de wedstrijden maar ook voor de trainingen. En kijk ook als laatste in de kleedkamer van de tegenstander of daar alles netjes is achtergelaten en zorg dat de sleutels ingeleverd worden.


Laat spelers niet in netten klimmen, laat ze voorzichtig zijn met het verplaatsen van doelen (zeker op kunstgras voorkomen dat de goals met een punt in het kunstgras komen. Dat kan grote schade veroorzaken!), laat ze niet aan doelen hangen en zet de verplaatsbare doelen aan het einde van de training en na de laatste wedstrijd op zaterdag weer in de speciaal daarvoor gemaakte uitsparingen in de veldafrastering!
Trainer/leider wordt verzocht na de laatste training/wedstrijd de netten omhoog te hangen van de vaste goals.


Wij kunnen nog meer vrijwilligers gebruiken! Interesse? Bel Kees Broekman, 024-6775424, of mail naar de coördinator Hennie Jeukens: parkbeheer@beuningseboys.nl