Procedure materiaaluitgifte

PROCEDURE MATERIAALUITGIFTE
 
Maandag t/m vrijdag
 
 • De beheerder van de materiaaluitgifte zal vanaf 17:30 uur aanwezig zijn, maar uiterlijk om 17:45 uur;
 • De kleedkamers zijn op slot voor aanvang van de trainingen. Sleutels kunnen afgehaald worden bij de balie door trainers of spelers (alleen voor  E/F door de trainers/leiders);
 • De sleutel wordt tijdens de training door de trainer bij zich gehouden of ingeleverd bij de balie. Het team is er dus zelf verantwoordelijk voor dat de kleedkamer op slot is.;
 • Als er een speler later komt moet  deze dus zelf de sleutel halen bij de trainer of de balie;
 • Het team dat tekent voor de ballen, hesjes en pionnen brengt deze ook weer terug;
 • Tijdens uitgifte van de materialen dient ieder team zelf de aantallen te controleren, zodat achteraf geen discussie ontstaat over de aantallen. Indien er na afloop van de training blijkt dat er te weinig materialen ingeleverd zijn, dan kan de club de kosten van deze materialen verhalen op het desbetreffende team;
 • Indien een team na de eigen training materialen aan andere doorgeeft blijft dit team verantwoordelijk voor de juiste aantallen.
                                                                                             
Zaterdag 
 
 • De kleedkamers zijn voor aanvang van de wedstrijden op slot;
 • Kleedkamers zullen door de medewerkers van de materiaaluitgifte op verzoek geopend en afgesloten worden;
 • Ranja zal bij het materiaalhok klaar staan voor alle teams;
 • I.v.m. de drukte op zaterdag is er tijdens wedstrijddagen rekening gehouden met max. 30 minuten douchetijd. Dus het verzoek aan alle teams om zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijden te douchen, zodat de volgende teams genoeg tijd hebben voor hun wedstrijden;
 • Leiders/trainers dienen tijdens het omkleden en douchen aanwezig te zijn in de kleedkamer;
 • Leiders/trainers dienen de kleedkamers van hun team en dat van de tegenstander te controleren en zo nodig schoon te maken;
 • Nogmaals iedereen wil graag op tijd voor hun wedstrijd in een schone kleedkamer. Als iedereen hier komend seizoen een beetje aandacht aan schenkt heeft iedereen daar plezier van;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Zondag
 
 • Er is geen bezetting van het materiaalhok op zondag;
 • Sleutels zijn tegen borg af te halen bij de barbeheerder. Niet bij andere vrijwilligers of cafetariamedewerkers;
 • Het team dat als laatste op een veld speelt dient de hoekvlaggen mee te nemen naar binnen;
 • Het is niet toegestaan om kleedkamers of velden zelfstandig te ruilen of te verzetten;
 • Ieder team is verantwoordelijk voor het schoon achter laten van hun kleedkamer en die van de tegenstander.