Kick-off nieuwe sponsorstrategie

Verenigingsleven is het hart van nieuwe sponsorstrategie van Rabobank

Rabobank Rijk van Nijmegen heeft een nieuwe sponsorstrategie. Vanaf dit jaar vult de Rabobank haar sponsoring anders in door tien verenigingen en stichtingen intensief te ondersteunen zodat zij zelfredzamer kunnen worden in de toekomst. Zo wil de Rabobank de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen versterken.

De vele verenigingen waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk van de regio. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen. Rabobank Rijk van Nijmegen is al vele jaren verbonden met de lokale verenigingen, maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. De Rabobank ziet het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en gelooft in de kracht van deze clubs.

Daarom gaat Rabobank Rijk van Nijmegen tien verenigingen en stichtingen intensief ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid, respect en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren zij nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en meer toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding.

In samenwerking met de centrale Rabobankorganisatie, sportkoepel NOC*NSF, een aantal andere sportbonden en cultuurkoepel LKCA is in Nijmegen en omgeving onlangs een start gemaakt met deze nieuwe sponsorstrategie die ook landelijk uitgevoerd wordt. Met een selectie op basis van pitches, waarbij vooral de wil en ambities van de verenigingen centraal staan, is er een keuze gemaakt in de te ondersteunen verenigingen. Het betreft de volgende verenigingen en stichtingen:

-        v.v. Beuningse Boys

-        De Basis

-        De Treffers

-        Music Meeting

-        Sportclub Woezik

-        SV Heumen

-        Theater ’t Mozaïek

-        TV Rapiditas

-        Union Hockey

-        Watersport Nijmegen

De tien gekozen verenigingen en stichtingen gaan de komende twee jaar zelf aan de slag met hun ambities en krijgen hierbij ondersteuning van verenigingsexperts en bankmedewerkers. Voor verenigingen die niet geselecteerd zijn voor deze eerste termijn (twee jaar) van de partnerships is er een mooi alternatief in de vorm van de Rabobank Clubkas Campagne die onlangs gestart is.

Foto: Op dinsdagavond 3 april was er een gezamenlijk aftrapmoment met de 10 geselecteerde verenigingen bij de Rabobank.