Ontwikkelingen Park en Gebouwen

Nieuwe doelen

Mede door de nieuwe spelvormen bij de JO8 en JO9 is vorig seizoen gebleken dat ieder weekend vele 5 meter doelen verzet worden van het ene veld naar het andere. Door de verplaatsing bleek tijdens de trainingsavonden dat o.a. het terugzetten en goed verdelen veel problemen opleverden. Hierdoor heeft men verzocht om nieuwe 5 meter doelen voor veld 3 en 4 aan te schaffen. Met dank voor de sponsorbijdrage die de Businessclub hierbij gedaan heeft, zijn er afgelopen week 4 verrijdbare 5 meter goals geleverd. De vrijwilligers zullen zo spoedig mogelijk de netten er in hangen, de wielen er onder plaatsen en daarna de doelen op de juiste plek zetten voor gebruik.

Wave Goals

Zoals u wellicht op de website heeft gezien zijn er ook 3 nieuwe 1 meter goals geleverd, de zgn. Wave Goals. U kunt deze gebruiken op meerdere manieren:

1.     Als gewoon doeltje;

2.     Betrekken in de oefenstof voor o.a. leren van een betere balaanname.

Deze doelen kunnen, per team 1, vrij verhuisd en ingezet worden. Een nieuwe methode c.q. techniek om met de bal om te gaa

Nieuwe materialen 

Begin oktober zijn er weer nieuwe trainingsballen en overige materialen geleverd zoals hoedjes en waterzakken.  Mocht er bij uw team dus iets kapot zijn of ontbreken, meldt u dit dan op de maandagavond bij het materialenhok (openingsdagen cq. tijden staan op de deur van het hok) om alles weer compleet te maken.

De nieuwe trainingsballen zijn mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Businessclub, waarvoor dank.

Internet & Wi-Fi 

Al enige tijd is het moeilijk, of niet mogelijk, om gebruik te maken van de Wi-Fi in de kantine of bij de kleedkamers. Het probleem is complex; mede daarom is besloten om er een extern bedrijf bij te halen, uiteraard verbonden aan de club.

iT-novative, Teun Pleunis, lid van de Businessclub, is hiervoor benaderd en heeft de problematiek beoordeeld en ons een gepaste offerte doen toekomen.

Samen met handjes van de vrijwilligers, voor het leggen van de kabels bijv., zal er nieuwe hardware boven en beneden geplaatst worden. Met de overige aanpassingen verwachten wij dat de Wi-Fi begin november weer optimaal moet werken. Uiteraard is er een grens aan het aantal gekoppelde apparaten en verbonden tijd van uw apparaat zodat meerdere personen hiervan gebruiken kunnen maken.

Let op: er zal dan ook een nieuw wachtwoord ingevoerd moeten worden op uw toestel; vraag dit aan de mensen achter de bar.

Scorebord 

Het scorebord is kapot maar we weten nog niet de oorzaak hiervan. Omdat de leverancier van dit systeem failliet is zijn we op zoek geweest naar personen die ons hierbij wilden helpen met technische kennis. We zijn nu zover dat deze mensen komen kijken naar de oorzaak zodat we een oplossing kunnen vinden. Vooralsnog is het onbekend wanneer het scorebord weer inzetbaar is. Uiteraard hopen we zo spoedig mogelijk.

We houden u, waar mogelijk, op de hoogte.

Ik wil namens het bestuur, leden en vrijwilligers de Businessclub bedanken voor hun bijdrage in de aanschaf van de diverse materialen. Zonder deze bijdrage was de aanschaf van dit alles zeker niet mogelijk geweest.

Laten we zuinig zijn op de nieuwe materialen en de grasmat, het schuiven met de doelen, zodat we er nog lang plezier van mogen hebben.

Kees Broekman, Bestuurslid Park en Gebouwen, Horeca