De woensdagmiddag bij de onderbouw.

Woensdag. Een dag waarop we in 3 rondes met 11 trainers willen zorgen voor een sportieve,
intensieve, leerzame maar vooral ook leuke voetbaltraining voor onze hele jeugd onderbouw. We
streven ernaar om voor ongeveer 180 kinderen een training voor te bereiden waarin elk individu zich
ontwikkelt op basisonderwerpen in het spelen en beoefenen van voetbal. Een speler boven niveau
heeft het niet naar zijn zin en komt geen steek verder in zijn eigen ontwikkeling. Hetzelfde geld voor
een speler onder niveau. Het plezier is er niet, en ook hierbij komt het kind niet verder in beter
worden op verschillende takken van voetbal. We begonnen wat rommelig naar mijn mening. Maar
gek is dit niet. Een nieuw concept, nieuwe vorm van trainen, andere trainers en natuurlijk andere
jongens om samen mee te spelen. Na een tijdje vond ik dat er meer structuur nodig was. En zo ben ik
een wekelijkse planning gaan maken die wij als trainers samen doornamen om als klein voorbeeld in
een onverwachte situatie, toch een plan B te hebben. Na een aantal keren wierp dit zijn vruchten af
en verliepen de woensdagen vlekkeloos.
Zo zijn we bijvoorbeeld met bepaalde groepen “verhuisd” naar veld 4. Waarom is dit?
1. We merkten dat het verwarring bracht in het doordraaisysteem wat we hanteren. Jongens en
meiden begrepen niet meer waar ze na het fluitje naartoe moesten. (Uitleg over het apart trainen
van groepen kom ik zo op terug.)
2. De ruimtes die we gebruiken voor aparte groepen gaat ten kostte van de rest van de groep. Dit is
niet de bedoeling.
Met deze oplossing kunnen én alle trainers alle ruimte gebruiken én oefeningen vaker uit worden
gezet. Zeker nu de koude maanden zijn aangebroken.

Als uitleg voor de apart trainende groepen wil ik het volgende vertellen.
Zoals aan het begin van het seizoen aangegeven is en ik in het begin vertel, is het de bedoeling dat
elke speler plezier heeft. Dit wordt het meest ervaren op eigen niveau. Zo besloten we al snel om de
JO8-1 in elk geval apart te laten trainen van de rest van de groep. Samen met andere trainers hebben
we een lijst gemaakt van spelers die naar onze mening onder hun niveau trainden. Hierdoor ontstond
er een groep die apart van de rest trainde. Na enige tijd hebben we deze groep verkleind en draait de
rest weer mee in de circuit training. Bepaalde spelers zullen op zijn of haar beurt meedoen met de
JO8-1. Regelmatig vullen wij nieuwe beoordelingsformulieren in en houden spelers in de gaten of zij
op niveau mee kunnen komen. Het nieuwe beoordelingsformulier heb ik samen met Harm van
Gruijthuizen samengesteld. Zo speelt elke groep en elk individu op een niveau waarop zij zich kunnen
ontwikkelen.
De ‘rest’ groep vergeten wij echter zeker niet. Deze spelers worden wekelijks in de gaten gehouden
of zij nog door kunnen groeien. Mogelijk kunnen zij later weer eens toegevoegd worden wanneer wij
opmerken dat ze onder hun niveau trainen.

Bij de JO9 en JO10 hebben we ook het een en ander aangepast in de loop der weken. Zo vonden we,
net als bij de jongere jeugd, dat de JO10-1 onder hun niveau trainde. Ook deze groep hebben we
apart genomen. Deze jongens zijn al op niveau ingedeeld. Direct door-selecteren is dan vaak niet
nodig. Mochten wij een jongen of meisje meer uit willen dagen in het voetbalspelletje zullen we hem
of haar uiteraard eens mee laten doen. Een enkele keer hebben wij, om eens te polsen hoe zij ervoor
staan, dit met de JO10-2 en JO9-1 al gedaan.

Dan als laatste de groep JO11 en JO12. Zoals mijn eerdere uitleg geld dit ook voor de JO11-1 en
JO12-1. Zo dagen wij de JO11-1 spelers uit om mee te doen met de 12-1 en testen we de 12-1 om
niveauverschil te laten zien tegenover de 11-1. Ook in deze categorie worden de andere spelers
nauwkeurig in de gaten gehouden.

De laatste tijd werken we in ronde 2 en 3 iets anders met het doordraaisysteem. Dit omdat we vaak
minder opkomst hebben dan bij ronde 1 en dus soms geen 6 groepen kunnen vormen.
Wat betekent dit?
De trainers draaien bij deze ronde mee met de groep. Op deze manier kunnen we alsnog 6 x 10
minuten andere oefeningen doen. We hebben gemerkt dat andere systemen van - minuten-
doordraaien - niet werken en daarom zullen we dit idee de komende weken verder gaan testen.

Uiteraard zijn wij elke week op zoek naar verbeteringen en vernieuwingen om onze trainers en
trainingen keer op keer naar een hoger niveau te tillen. Feedback is altijd welkom.

Pim van Wijk.