Vergadering JC van 10 december 2018

De JC:
De jeugdcommissie (jc) vormt de onmisbare schakel tussen het bestuur van de vereniging enerzijds en de jeugdteams, trainers, leiders en ouders anderzijds. De JC probeert vooral  te verbinden. De JC voorziet de teams van informatie en voert regie op activiteiten voor de jeugd waaronder het kerst zaalvoetbal toernooi en het slottoernooi. Daarnaast heeft de JC een rol in het geleiden van nieuwe leden naar teams en bij de samenstelling  van de niet-selectie teams. In de JC zijn alle leeftijdsgroepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd. Ook het meiden voetbal is vertegenwoordigd. De JC wil graag zichtbaar zijn en daarom zal de Jc periodiek via de media binnen de club de leden op de hoogte houden van de onderwerpen waar de commissie mee bezig is.

Vergadering van 10 december 2018:
Tijdens de vergadering van de JC in november is onder andere gesproken over de regio-cup, het kerst-zaalvoetbal toernooi en de scheidsrechters. Ook de keepers trainingen en het belang van de VOG (verklaring omtrent gedrag) zijn aan de orde geweest.

Regio-cup/ slottoernooi:
Vorig jaar is de regiocup - toernooi voor alle jeugdteams tot en met 15 met deelname van clubs van buiten - niet georganiseerd.  Dit jaar is er een grotendeels vernieuwde toernooi commissie. Zij organiseren met veel enthousiasme het toernooi op 15/16 juni. Een dagdeel per leeftijdscategorie. Ook teams van Beuningse Boys moeten zich opgeven; alle teams hebben een uitnodiging ontvangen. Deelname is kostenloos. Dit toernooi moet niet verward worden met het interne slottoernooi dat op 22/23 juni wordt georganiseerd door de JC.

Zaalvoetbal/kersttoernooi:
Ook dit jaar is er weer zaalvoetbal (intern) ( geweest) in de Tinnegieter voor alle leeftijden, verspreid over de dagen 27 tm 30 december. De organisatie is dit jaar grotendeels in handen van een aantal jongens van het ROC die ook als trainers binnen de club werkzaam zijn, oa in de onderbouw op woensdagmiddag. Pim,Jeffrey en Job, bedankt daarvoor!

Scheidsrechters:
Door de scheidsrechter coördinatie is aangegeven hoe het op dat thema gaat. Er zijn -maar dat is bekend- niet genoeg scheidsrechters om alle wedstrijden te fluiten. De jongens die het doen zijn enthousiast. Er is wel behoefte aan meer scheidsrechters. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het aantal scheidsrechters te vergroten. Ten behoeve van teams die zelf een vader als scheidsrechter inzetten zijn - als dat wenselijk wordt geacht- sets met scheidsrechterskleding  beschikbaar bij het wedstrijdsecretariaat op de dag van de wedstrijd.

Keeperstrainingen:
De JC heeft (meerdere keren) met zorg geconstateerd dat een aantal keepers geen specifieke training krijgt. Deze blijkt lastig/ niet voor iedereen te organiseren te zjin ivm een gebrek aan trainers.  Dit punt is hernieuwd onder de aandacht van de hiervoor verantwoordelijke technische commissie (TC) gebracht.

VOG (verklaring omtrent gedrag):
Alle begeleiders ( trainers, assistenten en leiders) die op onze vereniging in direct contact staan met jeugdspelers, worden door de BB verplicht een VOG te hebben. De meesten hebben dat inmiddels. Diegenen die deze nog niet hebben aangevraagd, worden daarop aangesproken door de JC met het verzoek deze zsm aan te vragen. Zonder VOG zullen zij hun bijdrage aan de jeugdteams niet langer mogen leveren.

Slot:
Tot slot wenst de JC alle leden en overige betrokkenen bij de Beuningse Boys een gezond 2019 met veel voetbalplezier!