Informatie jeugdteamindelingen Beuningse Boys

Informatie jeugdteamindelingen Beuningse Boys  2019/2020

Inmiddels zijn de technische commissie (TC) en de Jeugdcommissie (JC) druk bezig met vooruit kijken naar volgend jaar. De samenstelling van de teams voor het seizoen 2019/2020 geschiedt als volgt:

Door de jeugdcommissie is/wordt via alle leiders en trainers van de teams geïnventariseerd welke spelers/speelsters er volgend jaar doorgaan met voetballen en welke niet.

Door de TC worden voorlopige selectieteams samengesteld. Dit wordt gedaan met input van een aantal (interne) scouts, die zoveel mogelijk wedstrijden per team hebben bekeken. Daarnaast is in een aantal leeftijdscategorieën advies van (huidige) trainers ingewonnen. Ook hebben leden van de TC wedstrijden bekeken. Tenslotte geldt voor de teams in de onderbouw (JO8 t/m JO12) dat er veel kennis van de individuele spelers aanwezig is bij de trainers en coördinatie van de woensdagmiddag-training. 

Er zullen verder geen specifieke selectietrainingen of –wedstrijden worden georganiseerd.

Uitgangspunt bij de samenstelling van de selectieteams is om spelers in hun ‘eigen’ leeftijdscategorie te laten spelen. In uitzonderingsgevallen kan – als de ontwikkeling van een individuele speler daar om vraagt of om redenen van kwaliteit– worden overwogen om een speler in een selectieteam in een andere leeftijdscategorie te laten spelen.

In principe zijn er twee selectieteams per leeftijdscategorie maar bij de JO8-JO12 zal dit misschien niet altijd mogelijk zijn. 

Op korte termijn zal de JC met de TC bekijken wat het voorstel van de TC betekent voor de totale aantallen per leeftijdscategorie. Dan wordt bepaald hoeveel teams er per leeftijdscategorie kunnen worden samengesteld en uit hoeveel spelers die teams kunnen bestaan. Ook komt daarbij aan de orde of en in hoeverre het noodzakelijk is bepaalde spelers dispensatie te geven of juist door te schuiven in verband met het aanvullen van (niet-selectie) teams tot de benodigde aantallen. De praktijk leert dat de aantallen spelers per leeftijdscategorie zelden precies passen bij het aantal benodigde spelers dat nodig is om het gewenste aantal teams per leeftijd te maken. Ook dit jaar wordt voorzien dat sommige spelers om die reden moeten worden doorgeschoven en/of dispensatie worden verleend.

Vervolgens zal de JC de overige (niet-selectie) teams gaan samenstellen. Daarbij zal waarde gehecht worden aan niveau van spelers maar zeker ook aan ervaringen binnen de teams zoals of ze dit jaar met plezier voetballen en/of de wens om met vriendjes te kunnen spelen. 

Dit proces vraagt geruime tijd. De ervaring leert ook dat tot op het laatste moment (laatste datum om af te melden voor het seizoen 2018-2019 of overschrijving aan te vragen is 14 juni 2019!) wijzigingen optreden ten opzichte van de eerder voorziene teams, bijvoorbeeld door de aanwas van nieuwe leden en/of het onverwachte vertrek van spelers. Derhalve zal de teamindeling voor het volgend jaar niet eerder dan in juni bekend worden gemaakt.

Doelstelling is altijd om dit gelijk met  het slottoernooi van 22 juni de te doen. Daarbij wordt opgemerkt dat ook dan het een voorlopige teamindeling betreft. Definitief is de indeling eerst pas bij aanvang van het volgend seizoen.

Het  bovenstaande bevat de uitgangspunten van het huidige beleid omtrent de teamsamenstellingen in zijn algemeenheid. Uiteraard is niet alles in beton gegoten en kunnen hier ook geen rechten worden ontleend in individuele gevallen.

https://www.beuningseboys.nl/item/id/66155/jeugdcommissie/

https://www.beuningseboys.nl/item/id/66156/technische-commissie/

Met sportieve  groeten, 

Jeugdcommissie  Wolfgang Hendrix

Technische Commissie  Henri van Eijk