Vergadering JC van 13 mei 2019

Algemeen: De JC

De jeugdcommissie (JC ) vormt de onmisbare schakel tussen het bestuur van de vereniging enerzijds en de jeugdteams, trainers, leiders en ouders anderzijds. De JC probeert vooral te verbinden. De JC voorziet de teams van informatie en voert regie op activiteiten voor de jeugd waaronder het kerst zaalvoetbaltoernooi en het slottoernooi. Daarnaast heeft de JC een rol in het geleiden van nieuwe leden naar teams en bij de samenstelling van de niet-selectie teams. In de JC zijn alle leeftijdsgroepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd. Ook het meidenvoetbal is vertegenwoordigd. 

De JC wil graag zichtbaar zijn en daarom zal de JC periodiek via de media binnen de club de leden op de hoogte houden van de onderwerpen waar de commissie mee bezig is.

Vergadering van 13 mei

Tijdens de vergadering van de JC in mei  is onder andere gesproken over de wedstrijddag jongste jeugd Ouders tegen Kinderen, de regio-cup, over het slottoernooi en over de teamindeling voor volgend jaar.

2 juni ‘Ouders tegen de kinderen’

Op 2 juni vindt één van de leukste jaarlijks terugkerende activiteiten voor de jongste jeugd plaats. Dan voetballen in de leeftijdscategorieën jo8 t/m jo12 de jongens en meiden tegen HUN OUDERS.  Van 10.00 tot 12.00 spelen de Jo8/jo9, van 12.30 tot 14.30 de jo10 t/m jo12 en de meiden mo11. Teamleiders hebben inmiddels informatie ontvangen. De kantine is open en het belooft een mooie voetbaldag te worden.

Ouders die die dag een handje willen helpen – bijv. met het bemensen van de omroepinstallatie- dan wordt verzocht je te melden bij de coördinatoren JC 8/9 (Jerry van der Logt) of 10/11/12 (Aidan van Veen)

15/16  juni; regiocup

Inmiddels staat het toernooi voor 15 en 16 juni goed in de steigers. Mooie aanmeldingen met gezellig veel teams van BB. De complimenten voor de organisatie.

De toernooicommissie heeft echter nog wel hulp nodig van vrijwilligers. Op een brief, verspreid onder ouders, is geen enkele reactie gekomen. Dat is zeer teleurstellend en niet wat de organisatie verdient. Dus meld je aan via hijmansa@kpnmail.nl! Elke bijdrage is welkom.

23 juni; slottoernooi

De JC is begonnen met de organisatie van het Twan Roghmans slottoernooi. Dit interne toernooi is voor alle jeugdteams (mo en jo 8  t/m 19) en markeert het einde van het formele seizoen. Alle teams worden geacht deel te nemen. Ook wordt de  ‘Fair play cup’ uitgereikt, dit jaar aan een team dat een positieve bijdrage heeft geleverd aan de uitstraling van de Beuningse Boys, in het bijzonder met heel veel voetbalplezier. Dit jaar zullen alle teams op dezelfde dag, zondag 23 juni, spelen. Teamleiders zullen op korte termijn over deelname worden benaderd.

Teamindeling

Begin mei heeft de technische commissie (TC) de eerste (concept)versie van een aantal selectieteams voor volgend jaar met de JC besproken. Daarmee ligt de teamindeling op schema. Knelpunten zijn op 13 mei binnen de JC besproken en de gedachtewisseling met de TC wordt voortgezet.  In de loop van de maand juni zullen de voorlopige teamindelingen bekend worden gemaakt. Meer informatie hierover is eerder al op de site/in de app verschenen en daar ook terug te lezen.

Ten slotte wordt – met het oog op een adequate teamindeling - aan leden die voornemens zijn te stoppen met voetbal verzocht om dat zo spoedig mogelijk ook formeel aan het secretariaat door te geven.

Slot

Aan iedereen: maak er een mooi einde van het seizoen van! Tot ziens op het slottoernooi;