Inleveren Materiaalcontainers ⚽

Het einde van het seizoen nadert, diverse teams zijn zelfs al gestopt met trainen hebben we begrepen.

Ballen, hesjes, waterzak, ballennet, bidons en ....? gaan weer retour richting vereniging.
Wilt u er allen voor zorgdragen dat de hesjes GEWASSEN ingeleverd worden.

De containers worden direct nagekeken, eventuele gebreken zullen direct met u verrekend worden.

U kunt uw container inleveren op de volgende dagen:

Woensdag 26 juni van 18.30 tm 20.30 uur

Laatste mogelijkheid is :
Zaterdag 29 juni van 9.00 tm 11.30 uur.

Bas Bastiaans zal u container tijdens een van deze dagen in ontvangst nemen en de borg mogelijk weer aan u retourneren.

Namens het bestuur en jeugdcommissie wil ik u hierbij allen een mooie en gezellige afsluiting van het seizoen toewensen.


Kees Broekman
Voorzitter