Vergadering JC van 11 juni 2019

Algemeen; de JC

De jeugdcommissie (JC ) vormt de onmisbare schakel tussen het bestuur van de vereniging enerzijds en de jeugdteams, trainers, leiders en ouders anderzijds. De JC probeert vooral te verbinden. De JC voorziet de teams van informatie en voert regie op activiteiten voor de jeugd waaronder het kerst zaalvoetbaltoernooi en het slottoernooi. Daarnaast heeft de JC een rol in het geleiden van nieuwe leden naar teams en bij de samenstelling van de niet-selectie teams. In de JC zijn alle leeftijdsgroepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd. Ook het meidenvoetbal is vertegenwoordigd. 

De JC wil graag zichtbaar zijn en daarom zal de JC periodiek via de media binnen de club de leden op de hoogte houden van de onderwerpen waar de commissie mee bezig is.

Vergadering van 11 juni

Tijdens de vergadering van de JC van 11 juni jl  is onder andere gesproken over  het slottoernooi, de teamindeling voor volgend jaar en het organiseren van activiteiten vanuit de JC.

23 juni; slottoernooi

Op 23 juni vindt het slottoernooi plaats voor alle MO en JO 8 t/m 19 teams. Dit belooft een gezellige en sportieve dag te worden; nagenoeg alle jeugdteams doen mee. De Fair Play-cup wordt uitgereikt en de kampioenen worden gehuldigd. Voor de MO/JO 8 t/m 12 teams vindt het toernooi plaats  tot 12.00 uur; de MO/JO 13 t/m 19 worden vanaf 12.30 verwacht. Einde zal tegen 16.30 zijn. De teamleiders hebben al nadere informatie gekregen. Uiteraard zijn de coördinatoren van de JC bereid om nadere vragen te beantwoorden.

Teamindeling

De JC heeft recent van de technische commissie (TC) een vrijwel volledig overzicht gekregen van de spelers die door de TC geschikt zijn ingedeeld in de selectieteams (veelal 2 teams per leeftijdscategorie).

De JC is inmiddels vergevorderd met het indelen van alle overige spelers in teams. De indeling van de teams voor volgend jaar zal aan het einde van de dag van het slottoernooi (23 juni) geplaatst worden op de site van de Beuningse Boys.

 In de periode tot 23 juni moeten (ouders van) bepaalde individuele spelers nog worden benaderd en worden  ook al leiders/trainers van teams voor volgend jaar benaderd. Het is overigens de verwachting dat op 23 juni nog niet alle leiders/trainers bekend zullen zijn. Daar gaat de JC ook na de 23e mee verder.

Toernooicommissie en kampcommissie, bedankt!!

Dan willen we van de gelegenheid gebruik maken om de vrijwilligers te bedanken die zich hebben ingezet voor de organisatie van twee grote ‘evenementen’ in deze gezellige juni weken.

Allereerst de kampcommissie; Michiel, Froukje, Hannie, Marjan en Menno; tijdens het Pinksterweekend hebben weer tientallen spelers uit de JO/MO 10 t/m 13 genoten van 24 voetbal en plezier tijdens kamp. Harde wind en strenge kampwachten hebben daar niets aan af kunnen doen. Goed gedaan! Dank je wel

Daarnaast een woord van waardering voor de toernooicommissie. Na een jaar afwezigheid zijn jullie er toch maar mooi in geslaagd de ‘regio-cup’ weer op de kaart te zetten. Mannen en vrouwen, Heel hartelijk dank voor het vele werk dat jullie er in hebben zitten! Zet het werk volgend jaar alsjeblieft voort.

Activiteiten coördinatie

De Jeugdcommissie is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Alle leeftijdscategorieën hebben inmiddels een coördinator, dat is wel eens anders geweest.  De JC mist alleen nog wel mensen die willen helpen bij het coördineren en organiseren  van de verschillende activiteiten; dat betreft o.a. het kersttoernooi, het slottoernooi en de wedstrijden ‘ouders tegen de kinderen’. Uiteraard blijven de coördinatoren van de leeftijdsgroepen daar hun  bijdrage aan leveren  maar we willen ook graag versterkt worden met  een activiteitencommissie; je hoeft dus zeker niet alles alleen te doen!. Dit speelt op korte termijn nu we vanaf augustus ook weer een activiteitenkalender willen samenstellen. Deze is er afgelopen jaar bij in geschoten, evenals bijvoorbeeld het FIFA-Playstation-toernooi.

Het werk valt reuze mee qua belasting en de JC is een leuke club om bij te horen. Dus geef je op. Je kunt je aanmelden via Aidan van Veen (JC lid jo 10-12) (0655122732)!

Tot ziens op het slottoernooi!