Gemeente geeft akkoord voor borg t.a.v. een financiering voor LED-verlichting

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op de agenda bij bedrijven, gemeente en verenigingen.

Begin 2017 is er, in opdracht van de gemeente Beuningen, een onderzoek gestart bij alle sportaccommodaties binnen de gemeente naar het energieverbruik.
Aan dit onderzoek hebben wij als Beuningse Boys ook meegedaan.

Diverse adviezen tot verandering en gebruik van stroom hebben wij mogen ontvangen.
Het advies voor aanpassingen binnen waren oa. voor in de kantine en cafetaria.
Wij hebben dan ook diverse instellingen aangepast. Daarnaast worden verschillende apparaten eerder uitgezet tijdens de winter- en zomerstop.

De grootste winst is echter buiten te behalen, momenteel hebben wij 5 velden waar halogeen lampen gebruikt worden. De kosten om in 2017 halogeen om te zetten naar LED was toen niet realiseerbaar.

Midden 2018 zijn we in contact gekomen met een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het omzetten van halogeen- naar LED-verlichting.
Samen met Sander Schiks, voorzitter stichting Parkbeheer, is er menig uur gesproken met deze partij. Sander heeft zich de laatste maanden sterk gemaakt om dit project,mogelijk voor de komende donkere dagen, gerealiseerd te krijgen.

Na het aanleveren van de nodige data heeft men berekend dat het omzetten naar LED alleen rendabel is voor de velden 2, 3 en 4. Met een totale investering van bijna € 88k lag er voor ons als vereniging een zware financiële uitdaging om de omzetting zelfstandig te realiseren.

Omdat duurzaamheid hoog op de agenda staat bij de overheid is het mogelijk om met de steun van de gemeente de plannen toch te realiseren. Door het verstrekken van een subsidie, t.w.v. 38k, en een akkoord te geven voor een zgn. duurzaamheidslening, t.w.v. 50k, is de financiële kant op een positieve manier gedekt en afgewikkeld.

Volgens de berekening van het adviesbureau is het mogelijk om met de beoogde bezuinigingen op stroomverbruik en het transport van de energie de betreffende lening binnen 10 jaar af te lossen.

Uiteraard moeten er nog zaken gerealiseerd gaan worden ten aanzien van de lening. De gemeente staat nu borg voor het bedrag van 50k wat wij hebben aangevraagd.
Hierdoor zou normaliter de verantwoordelijke instantie geen obstakels meer hoeven te zien om ons de gevraagde lening te verstrekken. Wij zullen u verder informeren over deze ontwikkeling zodra daar meer nieuws over binnen is.

Namens de vereniging wil ik hierbij Sander alvast hartelijk bedanken voor alle uren en energie die hij hieraan heeft bij gedragen. Het blijven aanjagen, uitzoeken en uitleggen van deze omzetting is in vele opzichten een groot compliment waard.

Hiermee geven wij als Beuningse Boys mede invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. duurzaamheid. Wij hopen dat, na goedkeuring van de lening, de omzetting nog voor de komende donkere dagen gerealiseerd mag zijn.
Wij houden u op de hoogte ten aanzien van de verdere ontwikkelingen.

Kees Broekman
Voorzitter