Algemene Ledenvergadering

Beste leden,                                                                                 

Het bestuur van v.v. Beuningse Boys nodigt u uit onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden op:

                            Woensdag 27 november 2019 om 20.00 uur in ons clubhuis                                                                                     

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag bestuur over seizoen 2018 - 2019: notulen ALV d.d. 21 november 2018 | financieel jaarverslag 2018 - 2019 | verslag kascommissie
 5. Begroting 2019 - 2020
 6. Contributie 2020 – 2021
 7. Vaststellen Voetbalbeleidsplan 2020 - 2024
 8. Vaststellen Vrijwilligersbeleid
 9. Bestuursverkiezingen
 10. Rondvraag
 11. Einde

Toelichting agendapunten:

Ad 4: Het verslag van de ALV d.d. 21 november 2018 is hier te lezen; het beknopte financiële jaarverslag, de begroting 2019-2020, het verslag van de Stichting Parkbeheer en een exemplaar van het Jaarverslag 2018-2019, incl. het verslag van de Stichting VoetbalPromotie, liggen op de ALV voor u klaar.

Het uitgebreide financiële jaarverslag 2018-2019 wordt gepubliceerd van 24 t/m 27 november a.s. 

Ad 7:  Lees hier het voorstel i.v.m. het Voetbalbeleidsplan 2020 – 2024 (actueel gemaakt).

Ad 8:  Lees hier het voorstel i.v.m. het Vrijwilligersbeleid (wijzigingen).

Ad 9:  Het bestuur van v.v. Beuningse Boys stelt de volgende kandidaten voor om toe te treden tot het bestuur:

          - René Nicolasen (Bestuurslid Parkbeheer).

          - Rob van Horssen (Bestuurslid Commercie).

          - Vincent Tromp (Bestuurslid Activiteiten)                           

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich kenbaar maken bij de secretaris van het bestuur Marij Bekkema.                                                                                                                                                                                       

Bestuur v.v. Beuningse Boys