Verslag JC vergadering 19 november 2019

Algemeen; de JC

De jeugdcommissie (JC ) vormt de onmisbare schakel tussen het bestuur van de vereniging enerzijds en de jeugdteams, trainers, leiders en ouders anderzijds. De JC probeert vooral te verbinden. De JC voorziet de teams van informatie en voert regie op activiteiten voor de jeugd waaronder het kerst zaalvoetbaltoernooi en het slottoernooi. Daarnaast heeft de JC een rol in het geleiden van nieuwe leden naar teams en bij de teamindeling. In de JC zijn alle leeftijdsgroepen zo veel mogelijk vertegenwoordigd. Ook het meidenvoetbal en Voetbal+ is vertegenwoordigd. 

De JC wil graag zichtbaar zijn en daarom houdt de JC periodiek via de media binnen de club de leden op de hoogte houden van de onderwerpen waar de commissie mee bezig is.

Vergadering van 19 november

Tijdens de vergadering van de JC van 19 november  is onder andere gesproken over  samenwerking met de Technische Commissie, het  Kerstzaalvoetbaltoernooi, voetbal + en de samenstelling van de JC.

Samenwerking Jeugdcommissie-Technische commissie (TC)

De afgelopen maanden is de samenwerking tussen JC en TC geïntensiveerd. In aansluiting op het nieuwe voetbalbeleidsplan van de Beuningse Boys zullen beide commissies in de toekomst zich richten op alle jeugdteams. Dat is een trendbreuk ten opzicht van het verleden waarin de TC nadrukkelijk georiënteerd was op de selectieteams. De JC is zeer verheugd over deze verandering. Inmiddels hebben enkele gezamenlijke overleggen plaatsgevonden en zal de samenwerking worden uitgewerkt op een aantal thema’s waaronder teamindeling, ondersteuning trainers en leiders (van alle teams) en de begeleiding van stagiaires.

27 tot en met 29 december; zaalvoetbal

Ook dit jaar zal er weer een intern zaalvoetbaltoernooi zijn in de Tinnegieter voor alle leeftijden, verspreid over de dagen 27 t/m 29 december. De organisatie is ook dit jaar grotendeels in handen van een aantal jongens van het ROC die ook als trainers binnen de club werkzaam zijn: Mart van Beek en Emiel Kunst; ook de derde organisator Daan Bruijsten is een bekende van onze vereniging. Succes met de organisatie, mannen!

De indeling is als volgt:

  • Op de 27e :Voetbal+ in de ochtend, JO/MO 13/15 in de middag en JO/MO 17/19 in de avond;
  • Op de 28e :JO 8/9 in de ochtend; JO/MO 10/11/12 in de middag

Ten slotte wordt bekeken of ook voor senioren een toernooi kan worden georganiseerd op de 29e; (incluis avondprogramma)

Houd de data vast vrij; de uitnodiging vanuit de organisatie volgt binnenkort.

Oefenwedstrijden voetbal +

Beuningse Boys heeft een grote afdeling Voetbal+ waar een aantal jongens en meiden met veel plezier en zeker niet onverdienstelijk voetbal spelen. Zij zitten in verschillende teams en elk van die teams zoekt op eigen niveau tegenstanders binnen de vereniging om tegen te spelen. Wedstrijden tegen Dames en Heren 1 hebben al plaatsgevonden wie volgt? Je kunt je (met je team) aanmelden bij Henri Bakhuis (voetbalplus@beuningseboys.nl)

Versterking gezocht

Hoewel de jeugdcommissie op dit moment goed gevuld is, heeft een aantal leden aangegeven na dit jaar te zullen stoppen. Daarnaast mist de JC nog mensen die mee willen helpen om activiteiten te organiseren.

De komende maanden zullen we vanuit de JC ook mensen actief benaderen maar wij kennen niet iedereen. Het zou heel fijn zijn als geïnteresseerden zich zelf aanmelden. Dat kan ook zijn om gewoon een keer een vergadering bij te wonen om te zien of je het wat vindt.

Je kunt je aanmelden via Aidan van Veen (JC lid JO 10-13) (0655122732) of de voorzitter van de JC, Wolfgang Hendrix (wamhendrix@gmail.com)

Tot slot; Regiocup; geef je vast op!

De  organisatie van de Regiocup is inmiddels ook weer van start gegaan; ons voetbal toernooi voor de JO/MO 9 t/m 15. De data: 6 en 7 juni 2020!

Houd je agenda vrij en belangrijker nog:  geef je team z.s.m. op!!!