JO12 teams worden JO13 in voorjaarscompetitie 2020

De KNVB heeft sinds een paar jaar de competities voor de jeugd herzien naar een klasse per geboortejaar. Daarmee zijn van JO6 tot en met JO13 8 leeftijdscategorieën ontstaan in de
onderbouw. Geen probleem in beginsel, totdat je van JO12 naar JO13 gaat. In de JO13 gebeurt er namelijk een aantal dingen tegelijkertijd:

- Groot veld
- Buitenspel
- 11 tegen 11

Vroegah..gebeurde dit ook al natuurlijk bij de overgang naar de C-junioren. Het grote verschil zit in het feit dat je in de C-junioren als ‘eerstejaars’ bij de ‘tweedejaars’ terecht kwam. Zo kon je als
eerstejaars je kennis snel opdoen bij de tweedejaars.

Dat is niet meer het geval. Vanaf de zomer wordt je op een groot veld losgelaten als team, en wordt verondersteld dat je het klappen van de zweep kent. Dat levert uitdagingen op voor team, trainer en begeleiding. Uitdagingen op het gebied van tactiek, techniek en conditioneel, want alles is veranderd.

In de praktijk kom je bij andere verenigingen ook nog tegen dat men gebruik maakt van dispensatiespelers, dat men helemaal geen JO12 hanteert (JO12 wordt bij JO13 ingedeeld), of dat een JO12 team in 11 tegen 11 competitie tegen JO13 teams speelt.

Dit is een doorn in het oog voor wat betreft de ontwikkeling van de leeftijdscategorie JO12. Hier dient vanuit de Beuningse Boys een visie op te worden ontwikkeld. Dat is bedoeld voor de (middel)lange termijn natuurlijk.

Daarom is daarnaast een plan opgevat om de huidige groep JO12 spelers niet tussen het wal en het schip te laten vallen qua ontwikkeling. We moeten niet wachten tot de zomer, om ze vervolgens in
het nieuwe seizoen een paar maanden achter de feiten aan te laten lopen.

Eind november is daadwerkelijk actie ondernomen in overleg tussen JC, TC en later ook het bestuur. Inschrijving voor de nieuwe competities diende begin december al te worden ingestuurd, dus
daadkracht was geboden. Dankzij de flexibiliteit en betrokkenheid van spelers, ouders, trainers en begeleiding is het mogelijk gebleken om een bestuursbesluit te realiseren, waarbij drie JO12 teams
zijn omgevormd tot twee JO13 teams. De JO13-4 onder leiding van Pim van Wijk die ze in de 2 e klasse ervaring op laat doen en de JO13-5 onder leiding van Emiel Kunst, die zijn team in de 5 e klasse gaat testen.

De trainingen zijn op het moment van schrijven alweer hervat. Voor deze twee teams geldt in het bijzonder dat we de ontwikkeling het komend voorjaar op de voet volgen, maar vooral benieuwd zijn
naar het niveau in de competitie in het najaar. Ondertussen werken we snel verder aan de visie op JO12 voor de komende jaren.

Wordt vervolgd.
TC