Nieuw protocol voetballen bij de Beuningse Boys-Covid-19 juni/augustus 2020

Beste leden,

Zoals wij zelf ook allemaal merken, zijn nog lang niet alle zaken rondom het sporten onder de  COVID-19 uitgangspunten al helemaal  uitgekristalliseerd. Er worden steeds casussen bedacht waarbij het niet helemaal helder is hoe de bepalingen moeten worden toegepast. 

Twee zaken staan echter, ook na 1 juni, in ieder geval centraal: Naast de reeds vaak genoemde hygiënische maatregelen, is de 1,5 meter social distance norm erg belangrijk. Daarnaast wordt er ook een belangrijk appèl op de mensen zelf gedaan om echt ook een eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De 1,5 meter norm/afstand voor bezoekers wordt  optisch in het park aangeven middels belijning langs de velden (wat je ook o.a. ziet bij supermarkten en winkels). Hierdoor wordt het helder waar je kunt gaan staan, zonder dat je te dicht bij elkaar staat. 

Voor de ingang van het park geldt verder dat we de hekken voor het deel tussen de fietsenstallingen laten staan waarbij we rechts het park op en links het park af, gaan.  De kantine zal in ieder geval tot en met 3 augustus dicht blijven.

De handhaving  vanuit de Beuningse Boys gaat stoppen per 1 juni gezien de aangekondigde verruiming van de maatregelen.

Vanaf 1 juni mag de jeugd t/m 18 jaar weer zonder de 1,5 meter afstand voetballen. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, onderlinge partijtjes voor spelers t/m 18 jaar mogen wel. Volgens de huidige inschattingen mag dit pas vanaf 1 september. Dit betekent dat ook de voorbereiding van/voor het nieuwe seizoen in augustus anders gaat worden als normaal, dus geen vriendschappelijke partijtjes enz. Uiteraard is dit ook op basis van de inschatting van vandaag. Het is in ieder geval belangrijk dat alle trainers zich hier terdege van bewust zijn.  

Wij moeten ons realiseren dat COVID-19 voor langere tijd zaken blijft beïnvloeden. Er komt binnen de Beuningse Boys een aparte werkgroep COVID-19 waarin mensen van JC/parkbeheer/bestuur/kantine in vertegenwoordigt zijn. Deze werkgroep zal de ontwikkelingen dan verder monitoren en acties ondernemen/uitzetten als dit nodig/gewenst is.   

Bestuur Beuningse Boys.
 

Protocol BBoys Covid-19 1 juni - 31 augustus 2020