Protocol Beuningse Boys trainingen periode vanaf 01 augustus 2020

Algemeen: Geldt voor alle leden en bezoekers van de Beuningse Boys:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand op het sportpark.
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts en keelpijn.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact en aansluitend nog 2 dagen klachtenvrij zijn.
 • Voor ouders: Indien bovenstaande aan de orde is informeer dan de coördinator van je leeftijdscategorie hierover.
 • Voor bezoekers/ouders die kijken bij de trainingen, er is naast de velden in het kader van de social distance, belijning voor 1,5 meter norm aangegeven. Buiten op het sportpark (inclusief terras) mogen er maximaal 250 toeschouwers samen zijn.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Informatie voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de Beuningse Boys.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden bij contactsporten hoeven spelers geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening moeten sporters vanaf 18 jaar wel 1,5 meter afstand houden tot elkaar (waaronder in de kleedkamers en kantine).
 • Zorg dat je tijdig de training stopt zodat de nieuwe groep niet hoeft te wachten.
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk.
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 • Was of desinfecteer je handen na iedere training.

Informatie voor de voetballers/kinderen:

 • Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding/trainers/coördinatoren of bestuursleden van de Beuningse Boys. Als je dit niet doet, ook niet na een waarschuwing dan moet je de training en het park per direct verlaten.
 • Afstandsbeperking tijdens de trainingen is niet aan de orde.
 • Kinderen vanaf 14 jaar zijn verplicht hun ID bij zich te hebben, dit ook in verband met eventuele contrôles door een BOA van de gemeente Beuningen.

  Informatie voor ouders en verzorgers:
 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de leiding/trainers/coördinatoren of bestuursleden van de Beuningse Boys.
   

In zijn algemeenheid voor het hele protocol geldt:

De vereniging en de vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet naleven van het protocol en eventuele risico’s die daaruit kunnen voortvloeien. 

 

Beuningen 06-07-2020
Bestuur Beuningse Boys