Teamindeling jeugd 2022/2023 - Beuningse Boys

Teamindeling jeugd 2022/2023

Teamindeling jeugd 2022/2023

22 april 2022 14:00


Inmiddels zijn de technische commissie (TC) en de Jeugdcommissie (JC) begonnen met het samenstellen van de teams voor het seizoen 2022/2023. Dit gaat als volgt.

Door de jeugdcommissie wordt geïnventariseerd welke spelers/speelsters er volgend jaar door gaan met voetballen en welke niet. Dat is deels al via trainers en leiders gebeurd; daarnaast wordt bij deze aan leden en ouders gevraagd om zo snel mogelijk, doch uiterlijk 3 mei aan de coördinator van jouw leeftijdscategorie door te geven of je van plan bent met voetbal te stoppen. We gaan ervan uit dat iedereen doorgaat maar als dat niet zo is (of niet zeker is) dan willen dat z.s.m. weten. Het is van groot belang voor de teamindelingen. Overigens moet er voor 30 mei formeel worden opgezegd bij de ledenadministratie.

Door de TC worden voorlopige selectieteams samengesteld. Dit wordt gedaan met input van een aantal (interne) scouts en de trainers van de huidige teams. Ook hebben leden van de TC-wedstrijden bekeken. Ten slotte geldt voor de teams in de onderbouw (O8 t/m 11) dat er veel kennis van de individuele spelers aanwezig is bij de trainers en coördinatie van de woensdagmiddag-training. In beginsel zullen er geen selectietrainingen of –wedstrijden worden gehouden.

Uitgangspunt bij de samenstelling van de selectieteams is om spelers in hun ‘eigen’ leeftijdscategorie te laten spelen. Dat kan anders zijn als de individuele ontwikkeling van een speler daarom vraagt of als de aantallen daarom vragen.

Hoeveel selectieteams er per leeftijdscategorie worden ingevuld is afhankelijk van het (ook kwalitatieve) aanbod aan spelers per categorie.

In de loop van de maand mei zal de JC met de TC bekijken wat het voorstel van de TC betekent voor de totale aantallen per leeftijdscategorie. Dan wordt bepaald hoeveel teams er per leeftijdscategorie kunnen worden samengesteld en uit hoeveel spelers die teams kunnen bestaan. Ook komt daarbij aan orde of en in hoeverre het noodzakelijk is bepaalde spelers dispensatie te geven of juist door te schuiven in verband met het aanvullen van teams tot de benodigde aantallen. De praktijk leert dat de aantallen spelers per leeftijdscategorie zelden precies passen bij het aantal benodigde spelers dat nodig is om het gewenste aantal teams per leeftijd te maken. Ook dit jaar wordt voorzien dat spelers om die reden moeten worden doorgeschoven en/of dispensatie worden verleend.

Vervolgens zal de JC de overige (niet-selectie) teams samenstellen. Daarbij zal waarde gehecht worden aan niveau van spelers maar zeker ook aan ervaringen binnen de teams zoals ze dit jaar met plezier voetballen en/of de wens om met vriendjes te kunnen spelen. De JC is op de hoogte van de wensen van divers (niet-selectie) teams om als geheel door te kunnen gaan en probeert daaraan tegemoet te komen, al zal ook dat vermoedelijk niet altijd kunnen.

Dit proces vraagt geruime tijd. De ervaring leert ook dat tot op het laatste moment wijzigingen kunnen optreden ten opzichte van de eerder voorziene teams, bijvoorbeeld door de aanwas van nieuwe leden en/of het onverwachte vertrek van spelers. Daarom is te voorzien dat de teams pas echt hun vorm krijgen aan het begin van de maand juni, na de formele opzegdatum van 30 mei. De nieuwe teams voor volgend jaar zullen bekend worden gemaakt aan het einde van de slotdag van 19 juni. Tot die dag zullen alle teams in hun huidige samenstelling blijven spelen en trainen.

Daarbij wordt opgemerkt dat ook dat een voorlopige teamindeling betreft. Definitief is de indeling eerst bij aanvang van het volgend seizoen.

Met sportieve groeten JC en TC

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!