Contributie en beleid

Contributie en beleid

De contributies voor het seizoen 2021-2022 bedragen:

Senioren   € 235,00*
Senioren 40+ € 141,00*
Junioren: O19 | O17 | O15-jeugd, Voetbal+  € 192,00**
Pupillen: O13 | O12 | O11 | O10 | O9 | O8-jeugd  €  171,00***
Futsal     €  190,00
Mini’s: 4 | 5 | 6-jarigen**** €  107,00***

 

*       Contributie is inclusief € 6,00 loten Grote Club Actie.

**     Contributie is inclusief € 6,00 loten Grote Club Actie en de verplichtte KNVB-bijdrage van € 1,00 voor de Zwaluwen-actie

***   Contributie is inclusief de verplichtte KNVB-bijdrage van € 1,00 voor de Zwaluwen-actie

N.B. 6–Jarigen die aan het begin van het nieuwe seizoen ingedeeld zijn bij de O8 – teams betalen de contributie voor pupillen.

Leiders en/of trainers die zelf voetballen:

Senioren € 175,00*
Senioren 40+ € 106,00*
Junioren € 140,00**
Futsal  € 125,00

 

Bijzonder lidmaatschappen:

Donateur plus-pakket €   79,00
Donateur min-pakket €   48,00

 

 • Gezinskorting:            € 105,00 (voor gezinnen waarin 3 of meer personen voetballen)
 • Aanmeldingskosten:  €   10,00 (Eénmalig bij aanmelding)
 • Contributie-inning: De administratieve verwerking van de contributie-inning wordt uitgevoerd door ClubCollect. 

      Stroomschema contributie ClubCollect.

Beuningen, juli 2021    

Arno Daals

Penningmeester v.v. Beuningse Boys

 

Korting op de contributie 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Er wordt in 2 situaties korting op de contributie gegeven.

 • Trainers en leiders van een team ontvangen korting op hun eigen contributie (Max. 2 pers. per team).
 • Als er in een gezin tenminste 3 spelende leden zijn ontvangt het gezin gezinskorting.

N.B.: Het is niet mogelijk om zowel korting op de eigen contributie te krijgen als gebruik te maken van de gezinskorting

Contributie reservespeler

Spelers die als zgn. reservespeler zijn toegevoegd aan een team betalen bij de start van de competitie de volledige contributie. Als zij niet meer dan 5 wedstrijden hebben ingevallen kan de leider van het team na afloop van de competitie een verzoek bij de ledenadministratie indienen voor korting op de contributie voor betreffende speler.  Hiervoor zal een controle van het digitale wedstrijdformulier  gedaan worden.

In welke omstandigheden kom je daarnaast in aanmerking voor korting?

Er zijn 3 redenen om voor een contributievermindering in aanmerking te komen. Om medische redenen, werksituatie of stage kan een speler tenminste een half seizoen aaneengesloten niet trainen en voetballen.

Werkwijze:

 • Een speler die om 1 van deze redenen niet kan trainen en voetballen geeft dit door aan de leider.
 • De leider mailt de situatie met voorstel voor korting op de contributie door aan ledenadministratie@beuningseboys.nl
 • Het voorstel wordt voorgelegd aan de penningmeester. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de speler het teveel betaalde retour of als de contributie nog niet is betaald ontvangt de speler bericht over het alsnog te betalen bedrag.
 • De leider wordt via de mail over de situatie geïnformeerd door de ledenadministratie.

 

Contributie bij opzeggen lidmaatschap om medische redenen:

 • Als voor 30 september blijkt dat een speler om medische redenen zijn lidmaatschap moet opzeggen betaalt hij geen contributie.
 • Als tussen 1 oktober en 1 januari blijkt dat een speler om medische redenen zijn lidmaatschap moet opzeggen betaalt hij de helft van de contributie.
 • Als na 1 januari blijkt dat een speler om medische redenen zijn lidmaatschap moet opzeggen betaalt hij de volledige contributie.

 

Contributie bij afmelding gedurende het seizoen:

Als een lid zich afmeld tijdens het seizoen betaalt hij/zij de volledige contributie. Ook als er sprake is van een overschrijving gedurende het seizoen wordt de volledige contributie in rekening gebracht.

Steunend lidmaatschap:

Het steunend lidmaatschap is voor niet spelende leden die de club financieel willen steunen.

Maatregelen bij achterstand cq niet betalen contributie

 • Het lid met achterstand kan een Wet Incasso Kosten brief krijgen. De kosten hiervan zijn € 3,02 per verstuurde brief (incl. BTW).
 • Indien een lid een betaling storneert zal € 3,50 in rekening worden gebracht.
 • Gedurende een seizoen zal op enig moment de coördinator van de leeftijdscategorie cq begeleider van het team waar het lid onder valt geïnformeerd worden over de betalingsachterstand. Is er per 1 februari van het nieuwe jaar niet betaald of achterstand, zal de digitale spelerspas ingetrokken worden en zal het lid geroyeerd worden. Het geroyeerde lid kan weer beginnen nadat de achterstand is betaald. Begint betreffend lid weer in een nieuw seizoen zal eerst de achterstand plus de nieuwe jaarcontributie betaald dienen te worden. Op het moment van royement zal de teambegeleiding wederom geïnformeerd worden.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!