Voetbalsport in Beuningsen voor de Tweede Wereldoorlog

Beuningse Boys is in 1945 opgericht, maar de   voetbalsport in Beuningen is ouder dan Beuningse Boys. Ver voor de Tweede Wereldoorlog werd in Beuningen al   gevoetbald. Het kleine dorp aan de Waal kende zelfs twee  voetbalverenigingen. DSO: Door Samenspel Overwinnen en PSV: Patronaats Sport Vereniging.

In de jaren twintig voetbalden zowel Protestanten als Rooms-Katholieken bij DSO. DSO had haar terrein aan de Tempelstraat. Het clubhuis was sportcafé De Vrijboom aan de Van Heemstraweg. DSO was een neutrale vereniging. Enige jaren daarna werd PSV opgericht. PSV was een vereniging voor de Rooms-Katholieke jeugd. De leiding ervan was in handen van de kapelaan van de Beuningse Corneliusparochie. Zij had haar terrein aan de Kloosterstraat. PSV had haar thuisbasis in het patronaatsgebouw, een ontspanningsruimte voor de Rooms-Katholieke jeugd, schuin tegenover de R.K. kerk aan de Dorpssingel. Het spreekt voor zich dat PSV het predikaat R.K. in haar vaandel droeg en dat er door de pastoor en kapelaan op aangedrongen werd bij PSV te komen voetballen en niet bij DSO. Aangezien het potentieel aan voetballers in Beuningen relatief klein was, werd om de gunsten van deze voetballers stevig touwgetrokken. Het ronselen was niet van de lucht en soms veranderden spelers twee keer per jaar van vereniging.

In 1937 kwam het tot een fusie tussen beide verenigingen en zo ontstond “Phoenix” naar de naam van de mythologische vogel die uit de as herrees. Phoenix ging spelen op het terrein van PSV aan de Kloosterstraat. Helaas was haar geen lang leven beschoren, want in 1939 ging de vereniging weer ter ziele. Opheffing van het fruitbedrijf Verstraaten (het terrein waar Phoenix speelde was eigendom van Verstraaten) ontnam Phoenix het veld. De aanwezige oorlogsdreiging verstikte initiatieven om aan een nieuw veld te komen en in de oorlogsjaren zou er in Beuningen niet gevoetbald worden.

De oprichting

Het einde van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 was het startpunt van velerlei activiteiten. Activiteiten die meestal besproken werden tijdens allerlei bevrijdings- en oranjefeesten. Op een van deze feesten ontstond het initiatief tot wederoprichting van een voetbalvereniging. Jan Lelivelt, Thijs van As, Rien Moorman, Jan Swartjes en Harry de Krijger waren de oprichters en de oprichtingsdatum was de verjaardag van Prins Bernhard op 29 juni 1945. De officiële statuten, opgemaakt in 1947, spreken van 22 juli 1945 en aangezien de KNVB uitgaat van de statuten is 22 juli 1945 geaccepteerd als oprichtingsdatum. De oprichters van de voetbalvereniging organiseerden een eerste bijeenkomst in het patronaatsgebouw om de belangstelling van de voetballers te peilen. Er kwamen twintig man op deze vergadering af. De oprichters vormden ook het eerste bestuur van de vereniging met Rien Moorman als voorzitter. Toen kapelaan Schellekens vanaf de preekstoel aankondigde dat op 14 september 1945 in het patronaatsgebouw de oprichtingsvergadering van de nieuwe voetbalvereniging zou plaatsvinden, bleek de belangstelling belangrijk groter.

Op 14 september 1945 werd in het patronaatsgebouw de oprichtingsvergadering gehouden en werd met ongeveer tachtig belangstellenden besloten tot oprichting van RKSV DSO. De KNVB stak hier een stokje voor, want er bestond al een vereniging met die naam. Daarom werd er gekozen voor Beuningse Boys. Het eerste speelveld van de jonge vereniging werd een weiland aan de Hutgraaf (nu het afgesloten deel van de Burgemeester Van Suchtelenstraat), naamgever van het huidige sportpark. Voor 75 gulden per jaar werd het weiland gehuurd. Ook de korfbalvereniging NAS zou er gebruik van gaan maken, terwijl doordeweeks het veld verhuurd ging worden aan plaatselijke boeren om hun vee te weiden. Na een zestal jaar gevoetbald te hebben aan de Hutgraaf kreeg Beuningse Boys in 1951 beschikking over een prachtig veld aan het “zwarte pad” wat nu de Burgemeester Geradtslaan heet. Er werd meteen ook een trainingsveld aangelegd dat ook weer door NAS gebruikt werd en waarop onze jeugdspelers mochten spelen. In 1974 werd het huidige hoofdveld in gebruik genomen.

Sportieve resultaten

De eerste wedstrijd op het sportveld aan de Hutgraaf ging tegen DES 2 (het huidige Ewijk). Aangezien DES 1 in de competitie mocht voetballen werd tegen het tweede elftal gevoetbald. Beuningse Boys was nog niet ingedeeld in de competitie. DES 2 werd met 4-1 verslagen en een week later was DES 1 wel beschikbaar en werd ook met 4-1 verslagen. Beuningse Boys startte in de afdeling Nijmegen en tot het seizoen ’71-’72 werd er met wisselend succes gespeeld. Na een inhaalrace met Unitas uit Wamel wist Beuningse Boys tot beslissingswedstrijden te komen. Na twee wedstrijden werd promotie naar de hoofdklasse afdeling Nijmegen bewerkstelligd. Hierna beginnen de sportieve daden flinke vormen aan te nemen en lukt het om door te stoten naar de ‘grote’ KNVB.

Het seizoen ’74-’75 werd voor het eerste team afgesloten met promotie naar de 4e klasse KNVB. Beuningse Boys haalde sportief gezien regionale bekendheid en verwierf in De Gelderlander vette krantenkoppen. Na er tweemaal net naast te hebben gegrepen zou Beuningse Boys op het einde van het seizoen ’77-’78 eindelijk promoveren naar de 3e klasse. Beuningse Boys was dat seizoen bovenaan op de ranglijst gelijk geëindigd met SCH en een beslissingswedstrijd op neutraal terrein moest beslechten wie van de twee clubs er zou promoveren naar de 3e klasse. Op het sportpark van Blauw Wit waren 4 tot 5.000 toeschouwers aanwezig en die zagen Beuningse Boys uiteindelijk met 1-0 winnen.

Op het einde van het volgende seizoen zou weer heel Beuningen uitstromen. In Angeren zag men Beuningse Boys promotie naar de 2e klasse afdwingen. Pas in 1985 zou Beuningse Boys weer degraderen naar de 3e klasse. Maar toen raakte de club sportief gezien ook in een vrije val. Tien jaar later zou Beuningse Boys zelfs weer spelen in de afdeling Nijmegen! In het seizoen ’97-’98 speelde Beuningse Boys in de 6e klasse KNVB District Oost. Via de nacompetitie promoveerde Beuningse Boys naar de 5e klasse en was eindelijk de kelder van het amateurvoetbal verlaten.

In het jaar 2000 vierde Beuningse Boys na jaren eindelijk weer een kampioenschap. Onder trainer Roderik van Kerkhof werd Beuningse Boys kampioen van de 5e klasse en promoveerde naar de 4e klasse. Drie jaar later promoveerde Beuningse Boys naar de 3e klasse. Het seizoen 2005-2006 speelde Beuningse Boys al weer voor het derde seizoen in de 3e klasse en met de komst van de nieuwe trainer Rob Bouman waren de verwachtingen hoog. Op zondag 22 april 2007 werd Beuningse Boys 1 onder leiding van trainer Rob Bouman voor de tweede maal in de bestaansgeschiedenis van onze voetbalvereniging kampioen van de 3de klasse D en maakte Rob Bouman en zijn ploeg de verwachtingen waar.

 In de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 behaalde de ploeg onder dezelfde trainer de     ½ finale van de nacompetitie voor een plek in de 1e klas, maar respectievelijk WAVV   (uit 3- 2 verlies en thuis 2-2) en Wijhe ’92 (uit 1-0 verlies en thuis 1-3 verlies)   voorkwamen dat we de finale haalden. In het seizoen 2010-2011 ging het helaas       minder. Het eerste elftal degradeerde, waardoor het momenteel weer uitkomt in de   derde klasse.

 

 

De groei van Beuningse Boys in de loop der jaren

Beuningse Boys begon in 1945 met 4 senioren- en 1 juniorenelftal en wist dat jaar na jaar met kleine schommelingen vast te houden. Begin jaren vijftig was er duidelijk een crisis waar te nemen met als triest hoogtepunt het seizoen ’55-’56 waarin slechts met 3 seniorenteams aan de competitie werd deelgenomen. Langzamerhand herstelde Beuningse Boys en wist zich te handhaven met 6 à 7 elftallen gedurende een reeks van jaren.

In de jaren zestig begon de uitbouw naar de grootte van nu. Beuningen groeide en Beuningse Boys groeide. In 1974 telde Beuningse Boys 13 elftallen. In 1985 was de grootte van Beuningse Boys gestabiliseerd op 25 à 27 teams. In 1995 had Beuningse Boys 7 seniorenelftallen en een veteranenelftal. Het aantal jeugdteams was gegroeid naar 27. Het seizoen 2010 - 2011 is begonnen met 52 jeugdteams, 11 seniorenteams, 3 recreatieve trainingsgroepen en 6 zaalvoetbalteams.

Dankbetuiging

Bovenstaand overzicht van de geschiedenis van Beuningse Boys was niet tot stand gekomen zonder de hulp van oud-secretaris en erelid Henk Albers. Henk Albers was van 1977 tot 1989 secretaris van Beuningse Boys. Henk Albers overleed op 7 oktober 2006 op 86-jarige leeftijd.
 
Heeft u nog beeldmateriaal uit de periode 1930/1985 van DSO, PSV, Phoenix of Beuningse Boys of kunt u ons helpen met het aanvullen van de ontbrekende gegevens mail dan naar [email protected]

Met dank aan www.oudbeuningen.nl voor het beschikbaar stellen van hun foto's.