Stichting Parkbeheer

Stichting Parkbeheer

Velden, materialen en gebouwen

Wat doet de Stichting Parkbeheer Beuningse Boys?
De stichting is opgericht in verband met de verhuizing van voetbalvereniging Beuningse Boys naar het nieuwe park, de Ooigraaf. Via de stichting werd het mogelijk voor de gemeente Beuningen om de BTW op de aanleg van het park terug te vorderen. Nu worden door de stichting de kosten betaald die nodig zijn voor de instandhouding van het park. Denk hierbij aan de kosten voor energie, gas , water, onderhoud aan de technische installatie, onderhoud van de velden, het aanschaffen van trainingsmateriaal en al het overige wat met het onderhoud van het park te maken heeft.

Waarom doen we dit?

Het is beter om alle voetbal/sportactiviteiten bij vv Beuningse Boys te laten en alle park- en gebouwenonderhoud bij de Stichting Parkbeheer onder te brengen/te laten. Mede om een betere scheiding te krijgen in het budget en verdeling van de te besteden bedragen en het juiste onderhoud te kunnen waarborgen. De stichting stelt een onderhoudsbeleidsplan op gericht op het preventief onderhoud met als doel om  schades ten gevolge van storingen of mankementen aan het sportpark, het gebouw en zijn installaties te voorkomen. Daarbij zijn alle
inspanningen erop gericht om het oorspronkelijke kwaliteitsniveau van het sportpark op peil te houden. Hiervoor dienen ook voldoende gelden voor gereserveerd te worden.

Wie zitten in het bestuur?
Sander Schiks, René Nicolasen, Wolfgang Hendrix en Arno Daals zijn de bestuursleden van de Stichting Parkbeheer. Zij vergaderen vier keer per jaar waarvan twee keer in combinatie met een afvaardiging van het bestuur van Beuningse Boys.

Wat is het doel van de Stichting?
Het exploiteren en beheren van Sportpark de Ooigraaf, teneinde daarmee tevens de voetbalsport en sportbeoefening in het algemeen te ondersteunen en te bevorderen in Beuningen. De Stichting heeft geen winstdoelstelling en is er ten behoeve van de club.

Wat is de grootste uitdaging op dit moment ?
We zien op dit moment dat de vereniging weinig eigen vermogen heeft. Voor de verhuizing zijn er investeringen gedaan en kosten gemaakt. Hiervoor is  een lening afgesloten. Deze zal ook afbetaald moeten worden. Het is moeilijk een buffer op te bouwen. Tegenvallers zoals een kapotte maaimachine of extra kosten voor aanschaf voor ballen hebben direct invloed op de begroting. De Stichting heeft als inkomen de gebruikersvergoeding van Beuningse Boys, subsidies en sponsorbijdragen. Hiervan moet de club draaiende gehouden worden. We kunnen dus niet zomaar alle uitgaven doen. Er zal ook op de portemonnee gelet moeten worden.

Zijn er nog wensen?
We zouden graag nog wat meer inkomsten hebben uit de verhuur van de accommodatie. Overdag wordt een groot deel van het park en clubgebouw niet gebruikt. We hebben momenteel een meerjarig contract met Stichting Papendal, de kinderopvang Casa4Kids en er worden af en toe al vergaderingen gehouden. Dit zijn allemaal zaken die positief bijdragen aan  de exploitatie van het park de Ooigraaf.
En natuurlijk zou het mooi zijn als de tribune gebouwd zou kunnen worden. Dit zal echter nog wel even op zich laten wachten.
 
Met dit schrijven proberen we inzicht te geven in de relatie tussen de Stichting Parkbeheer Beuningse Boys en voetbalvereniging Beuningse Boys. Mochten er vragen zijn of heeft u suggesties dan kunt u ons altijd benaderen.

 
Wolfgang Hendrix
Voorzitter stichting parkbeheer Beuningse Boys.
email: info@stichtingparkbeheerbeuningseboys.nl  
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!