Cookie beleid vv Beuningse Boys

De website van vv Beuningse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

 

V r i j w i l l i g e r s b e l e i d

Vrijwilligersbeleid.jpg

Beleid  Vrijwilligerswerk augustus 2013 opgesteld door:

Bart van der Heiden (Commissielid)

Juergen Richter(Commissielid)

Ton Hijmans (Wedstrijdsecretaris Senioren)

Marij Bekkema (Secretaris Bestuur)

 

Aangepast op ALV 27 november 2019

Inhoudsopgave

Basisbegrippen

 

1        Inleiding

2        Vrijwilligersregeling in het kort

3        Leeftijdsbepalingen

4        Takenpakket vrijwilligerscoördinator

5        Waarderen en belonen van vrijwilligercommissies

6        Inzet bij vrijwilligerstaak

7         Niet nakomen van de vrijwilligersregeling

8         Tenslotte

 

Basisbegrippen:

 • Structurele vrijwilliger:

Vrijwilliger die op basis van regelmatigheid zichzelf inzet voor kerntaken binnen de vereniging

 • Incidentele vrijwilliger:

Vrijwilliger die zich beperkt en incidenteel inzet voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken

 

1.Inleiding

Het gaat weliswaar goed met v.v. Beuningse Boys maar voor het verrichten van de vele werkzaamheden binnen onze vereniging komen we structureel handen te kort. Er zijn te weinig mensen die zich (vrijwillig) inzetten voor bijvoorbeeld het meehelpen met activiteiten of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.  

Beuningse Boys heeft in het verleden altijd geprobeerd om leden op basis van vrijwilligheid aan te spreken, maar dat leverde onvoldoende resultaat op. En aan het inschakelen van betaalde krachten zit nu eenmaal een grens. 

Daarom heeft het bestuur, na overleg met de Algemene LedenVergadering in oktober 2012, besloten om met ingang van seizoen 2014/2015 een nieuwe vrijwilligersregeling voor alle leden in te voeren. Na een proefperiode van 3 jaar wordt deze nu verder bijgesteld.

In deze nieuwe 2019 versie vindt u de aangepaste vrijwilligersregeling.

2.Aangepaste vrijwilligersregeling in het kort

Anno 2018/2019 is gebleken dat de bestaande vrijwilligersregeling niet voldoende vrijwilligers oplevert. Ieder lid was in de oude regeling verplicht per seizoen minimaal 1 taak met een minimale tijdsinvestering van 3 uur uit te voeren.

Voor jeugdleden t/m JO15 -junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) gold deze verplichting voor een van de ouders of verzorgers. 

Leden kunnen in deze aangepaste vrijwilligersregeling kiezen uit:

o.a. één van de volgende voorkomende werkzaamheden:

 • Uitvoeren van kantinediensten; (geldt niet voor de leden vanaf JO17 en jonger; wel voor evt. hun ouder(s)
 • Uitvoeren van bestuurskamerdiensten / wedstrijdsecretariaat;
 • Meehelpen met evenementen en activiteiten;
 • Uitvoeren van beheer(onderhoud -, materialen en/of schoonmaak)werkzaamheden;
 • Functioneren als (jeugd)scheidsrechter;
 • Functioneren als trainer/coach of leider;
 • Werkzaamheden verrichten binnen een bepaalde commissie of werkgroep.

óf

 • Het uitvoeren van een taak gekoppeld aan een team cq cluster van teams in de leeftijdscategorie van uw kind.

 

Behoudens enkele uitzonderingen wordt door v.v. Beuningse Boys geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk. De uitzonderingen die we maken binnen de vereniging zijn:

 • Kantinemedewerkers met een regelmatig rooster;
 • Selectietrainers bij Jeugd - en Senioren;
 • Materiaal uitgifte;
 • Schoonmaakwerkzaamheden clubhuis;
 • De vrijwilligerscoördinator.

Deze vrijwilligerswerkzaamheden zijn ondergebracht in de diverse commissies, welke omschreven staan in het Voetbalbeleidsplan van de vereniging.

De vrijwilligersregeling wordt aangevuld met een activiteitenkalender. Op deze kalender worden alle voorkomende werkzaamheden die door teams gedaan dienen te worden, aangegeven.

 3.Leeftijdsbepalingen

Jeugdleden en ouders 

De aangepaste regeling geldt voor alle teams binnen de jeugdafdeling ( jongens en meisjes) en/of voor één van de ouders of verzorgers. Selectieteams bij de senioren, de reguliere seniorenteams, recreanten en selectie JO19- en JO17 -junioren worden door v.v. Beuningse Boys ingepland voor activiteiten of diensten zoals onder punt 2 is opgenomen.  

Vrijstelling:

Leden van 70+ zijn vrijgesteld. Om gezondheidsredenen kan een lid ook vrijgesteld worden. Leden met gezondheidsklachten kunnen dit melden bij de vrijwilligerscoördinator zonder opgaaf van de aard van de klacht.

4.Takenpakket vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator wordt aangesteld door het bestuur.

Hij/zij weet wat er leeft binnen de vereniging en is op het gebied van het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging.

De taken van de vrijwilligerscoördinator bestaan uit:

 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging;
 • Is begeleider en vraagbaak voor alle verantwoordelijken van de commissies;
 • Werft actief en selecteert vrijwilligers (structurele- en incidentele) voor de diverse       commissies. De vrijwilligerscoördinator kan hiervoor de leiders van de diverse teams verzoeken om de ouders, het team en of spelers direct te benaderen om een vrijwilligerstaak op zich te nemen;
 • Evalueert de resultaten met de individuele commissies;
 • Heeft de beschikking over een door het bestuur nader te bepalen vrijwilligersbudget en legt hiervoor financiële verantwoording af aan het desbetreffende bestuurslid die het vrijwilligersbeleid in portefeuille heeft.  
 • Organiseert de jaarlijkse vrijwilligersavond i.o.m. bestuurslid Horeca;

 

De verschillende commissies hebben een bepaald aantal mensen nodig. Zij bestaan over het algemeen uit structurele vrijwilligers aangevuld met incidentele vrijwilligers.

Bij een nieuwe commissie stelt de vrijwilligerscoördinator de commissieleider van de nieuwe commissie aan. Coördinator en (kandidaat) commissieleider bepalen samen de een evt. op te stellen begroting en het kostenplaatje van de commissie. De commissieleden benaderen vrijwilligers.

 5.Waarderen en belonen van vrijwilligercommissies

V.v. Beuningse Boys heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun werkzaamheden. Het uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat je als individu de vereniging wil helpen.

Jaarlijks wordt er binnen de vereniging een vrijwilligersavond georganiseerd als dank voor de vrijwillige inzet.  

6.Inzet bij vrijwilligerstaak

Inzet voor bestaande leden

De vrijwilligerscoördinator gaat op basis van de opgave welke onder punt 2 is benoemd taken koppelen aan de leden.

Inzet voor nieuwe leden

Voor leden die zich gedurende het seizoen aanmelden kan men op het aanmeldingsformulier kiezen uit één van de categorieën van werkzaamheden, welke aansluiten bij de opgave onder punt 2.

Afzeggen en/of vervanging van ingeplande werkzaamheden is niet mogelijk

Mocht je om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van een vervanger en het doorgeven aan je commissieverantwoordelijke cq begeleiding van het team.

Vrijwilliger samen met zijn/haar vervanger zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de afgesproken vrijwilligerstaak binnen de desbetreffende commissie. Met het regelen van een vervanger wordt men niet van zijn of haar verplichting tot het uitvoeren van vrijwilligerswerk ontslagen.

7.Niet nakomen van de vrijwilligersregeling

We gaan uit van een positieve houding van alle leden.

Leden cq teams die stelselmatig de vrijwilligerstaken niet of niet naar behoren uitvoeren zullen daartoe in overleg met commissievoorzitter, coördinator en bestuur passende maatregelen worden opgelegd.

8.Tenslotte

Vele handen maken licht werk!

De vrijwilligerscommissie verwacht met deze regeling een actieve houding van de leden te bewerkstelligen. Met als uitkomst een goed georganiseerde en verbonden vereniging. Het invoeren van de vrijwilligersregeling past binnen het huidige beleid van v.v. Beuningse Boys.

 

Het bestuur en vrijwilligerscoördinator

v.v. Beuningse Boys

28 oktober 2019

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!