Cookie beleid vv Beuningse Boys

De website van vv Beuningse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Attentieregeling BB

Attentieregeling BB

Inleiding

Een aanvulling op het vrijwilligersbeleid van v.v. Beuningse Boys is de regeling die geldt bij bijzondere gebeurtenissen, jubilea en afscheid van vrijwilligers en leden bij v.v. Beuningse Boys. 

Daarnaast is in deze regeling opgenomen dat, diegene die op enige andere wijze direct betrokken is bij v.v. Beuningse Boys, in de hierna beschreven situaties passende en gelijke aandacht krijgen.

In deze Attentieregeling zijn zoveel mogelijk situaties die zich met enige regelmaat bij v.v. Beuningse Boys (kunnen) voordoen beschreven. Er zullen zich ongetwijfeld situaties voordoen die hier niet beschreven worden maar waaraan op enigerlei wijze aandacht gegeven moet worden. In die situaties geldt dat het gezonde verstand voorrang heeft boven de regeling. Met andere woorden: deze regeling dient met begrip voor dergelijke situaties te worden gehanteerd.

Soms kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de geldende regeling niet of gedeeltelijk wordt gehanteerd. Daarbij valt te denken aan disciplinaire maatregelen die getroffen zijn. Attenties, vieringen e.d. kunnen daarom niet als iets vanzelfsprekends worden beschouwd.

Vastgesteld d.d. 24 augustus 2016 BestuurBB.

 

Artikel 1:                      Jubileum

1.  Bij een jubileum bij v.v. Beuningse Boys gaat het om 25|40|50|60 of 70 jarig lidmaatschapsjubileum. Deze tijd moet onafgebroken                   zijn en geldt voor zowel spelende als niet-spelende leden.

2.  De voorzitter van het bestuur informeert bij de betreffende jubilaris of deze aandacht hiervoor wil. Wenst betrokken lid hiervoor                       geen aandacht dan wordt dat gerespecteerd.

3.  Wordt door de jubilaris aandacht hiervoor gewenst dan zal er eenmaal per jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de club hier aandacht            aan worden geschonken.

4.  Een bijdrage aan kosten|attentie bij een lidmaatschapsjubileum is als volgt:

 •       Bij een 12½-jarig lidmaatschap ontvangt de jubilaris een certificaat en een aantal consumptiebonnen;
 •       Bij een 25-jarig lidmaatschap ontvangt de jubilaris een ……………….  en …………….;
 •       Bij een 40-jarig lidmaatschap ontvangt de jubilaris een …………         en …………….;
 •       Bij een 50-jarig lidmaatschap ontvangt de jubilaris een …………         en …………….;
 •       Bij een 60-jarig lidmaatschap ontvangt de jubilaris een …………         en …………….;
 •       Bij een 70-jarig lidmaatschap ontvangt de jubilaris een ……………….. en ……………..

 

Artikel 2:                      Afscheid

1.  Van een afscheid wordt gesproken als een lid|vrijwilliger zelf komt om zijn|haar werkzaamheden of voetbalactiviteiten te beëindigen.

2.  Bij een afscheid van een speler geldt dat het desbetreffende team waar de speler voor het laatst speelde het initiatief neemt voor een             evt. afscheidswedstrijd of afscheidsmoment.

3.  Het bestuur stelt voor een evt. afscheidswedstrijd het complex ter beschikking.

4.  Bij een afscheid van een vrijwilliger zal hij|zij een attentie aangeboden krijgen door de commissievoorzitter|coördinator van de                           commissie waar de vrijwilliger deel van uitmaakte. Evt. kan er, in overleg met de vrijwilliger en afhankelijk van het aantal jaren actief te             zijn geweest als vrijwilliger, afscheid genomen worden tijdens de vrijwilligersavond|Algemene Ledenvergadering of Nieuwjaarsreceptie. 

     Dit geldt niet voor een vrijwilliger die stopt en een andere taak gaat vervullen binnen de vereniging. Afhankelijk van het aantal jaren en             functie waarin de vrijwilliger zijn|haar activiteiten heeft gedaan kan de attentie variëren van bv. een bos bloemen tot een cadeaubon van           max. € 50,00. E.e.a. zo nodig in overleg met het verantwoordelijk bestuurslid.

Artikel 3:                      Geboorte

Bij kennisgeving (kaartje) aan het bestuur van een geboorte of adoptie ontvangt het verenigingslid|vrijwilliger namens het bestuur een attentie ter waarde van max. € 10,00. De attentie zal door een commissielid van Lief & Leed aan het betreffend verenigingslid|vrijwilliger          aangeboden worden.

Artikel 4:                      Huwelijk of huwelijksjubileum

Bij kennisgeving aan het bestuur van een huwelijk dan wel een 25-, 40- of 50- jarig huwelijksjubileum, ontvangt het verenigingslid|vrijwilliger een kaart. Wanneer een receptie of feest t.g.v. het huwelijk of huwelijksjubileum wordt bijgewoond, wordt er een attentie en een                    boeket bloemen aangeboden.

Artikel 5:                      Ziekte

Ernstig en|of langdurig zieke verenigingsleden|vrijwilligers ontvangen een attentie van max. € 15,00. Begeleiding van een team of de commissievoorzitter|coördinator van de commissie waar de vrijwilliger deel van uitmaakt, kan, naast een evt. eigen actie natuurlijk, Lief & Leed informeren over het zieke verenigingslid|vrijwilliger. Het commissielid zal dan uit naam van de vereniging de attentie overhandigen aan het betreffende verenigingslid|vrijwilliger. 

Artikel 6:                      Overlijden

Bij overlijden van een lid, vrijwilliger, oud bestuurslid of partner|kind van voorgaanden, kan in overleg met de contactpersoon van betreffend (oud)lid

 • een bericht geplaatst worden op de website van de vereniging;
 • een condoleancebericht gestuurd worden;
 • een condoleancehoekje ingericht worden in het clubhuis;
 • een overlijdensadvertentie namens de vereniging geplaatst worden;
 • een overlijdensadvertentie namens het team geplaatst worden;
 • de clubvlag halfstok gehangen worden (de overige vlaggen worden verwijderd tot de dag na de uitvaart);
 • aangepaste muziek in de kantine gespeeld worden; 
 • de wedstrijd van het betreffende team verplaatst worden;
 • een bijeenkomst voor spelers, leiding en ouders plaats vinden;
 • bloemen

 

Artikel 7                         Afscheid bestuursleden

Bestuursleden ontvangen bij hun afscheid een attentie|bon ter waarde van max. € 100,00. Daarnaast zal in de Algemene Ledenvergadering een woord van dank voor de bewezen diensten worden uitgesproken door de voorzitter.

Artikel 8                         Kampioenschap|Promotie

Zie hiervoor het protocol - Kampioenschappen - en - Aanvraag Verzekering Kampioensrit -.

Artikel 9                        Overig

Wanneer zich omstandigheden voordoen waarin bovenstaande regeling niet voorziet en waarbij naar de mening van het bestuur toch sprake zou moeten zijn van het geven van bijzondere aandacht, kan in de lijn van deze attentieregeling naar goed vinden worden gehandeld.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!